Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Luontoon perustuvien elinkeinojen ja kaivostoiminnan
yhteensovittaminen Lapin matkailullisesti tärkeillä alueilla – Dilacomi-hanke

Sivukartta | Haku

Miten kaivostoiminta saadaan sovitettua osaksi Lapin luonnonkäyttöä?

Kuva: Mikko Jokinen
Hyvä kaivos pohjoisessa -opaskirja on koostettu hankkeen tulosten pohjalta. Kuva: Mikko Jokinen

Hankkeessa tutkitaan kai­vos­toi­minnan ja luontoon perustuvien elinkei­nojen ja toimintojen yh­teen­sovittamista Lapin mat­kai­lullisesti tärkeillä alueilla.

Erityisesti Hannukaiseen suun­niteltu rautamalmikaivos sijaitsee matkai­lullisesi herkällä alueella. Ylläksen matkailukeskus sijaitsee vain kym­me­nen kilometrin pääs­sä kaivosalueesta, samoin Suo­men suosituin luon­no­nsuo­je­lu­alue, Pallas-Yllästunturin kan­sallispuisto.

Kaivosalueen välittömässä lähei­syydessä on myös loma-asun­to­ja. Luontomatkailu on seutu­kun­nan merkittävin elinkeino, ja tut­ki­musten mukaan koskematon, rauhallinen luonto ja maisemat ovat tärkeimmät tekijät saapua Lapin lomakohteisiin.

Alue on tärkeää myös poronhoidolle, joka tarvitsee yhtenäisiä laitumia ja rauhallisia siirtymäreittejä laidunalueiden välillä.

Seudun metsiä käyttävät virkistyskäytössä, metsästyksessä ja kalas­tuksessa niin paikalliset kuin turistitkin.

Kuva: Mikko Jokinen
Hannukaiseen suunniteltu kaivos sijaitsee lähellä Ylläksen matkailualuetta.

 

Luontoon perustuvien elinkeinojen yhteensovittaminen matkailullisesti tärkeillä alueilla -hanke on osa laajempaa tutkimushankkeiden kokonaisuutta, lisätietoja.

HANKKEEN VETÄJÄ

Jokinen, Mikko
Metla Kolari
Muoniontie 21 A, 95900 KOLARI
Puhelin: 029 5323525
Sähköpostiosoite: mikko.jokinen(a)metla.fi

TUTKIJAT

Sanna Hast (2013)

KESTO

2011–2013

TUTKIMUSOHJELMA

Hyvinvointia metsästä (HYV)

 

 

 

 

 

 

 

Päivitetty: 16.11.2016 /SJor | Copyright Metla | Palaute