Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Julkaisut/Publications

Sivukartta | Haku

Hankkeen julkaisut

Loppuraportti

Tolvanen, Anne & Juutinen, Artti (toim.). 2013. Soiden ekosysteemipalvelut ja maankäytön suunnittelu – tuloksia soisimmasta Suomesta. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 258. 253 s. ISBN 978-951-40-2412-2 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2013/mwp258.htm

Tiedote julkaisusta: Soiden käyttö jakaa mielipiteitä Pohjois-Pohjanmaalla (18.4.2013)

Julkaisun osaraportit:

Opinnäytetyöt

Anna Piirainen 2011: Soiden ekosysteemipalvelujen kysyntä. Pro gradu -tutkielma, Kansantaloustieteen koulutusohjelma, Taloustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto.

Annika Nyström 2012: Soiden käyttö ja merkitys poronhoidossa Kiimingin, Kollajan, Pudasjärven ja Oijärven paliskunnissa vuonna 2011. Pro gradu -tutkielma, kulttuuriantropologia, Humanistinen tiedekunta, Oulun yliopisto

Liisa Ojala 2012: Se suo ei oo yksistään ne kolome kirjainta…” - Soiden kulttuurinen merkitys luontovirkistäytyjille Pohjois-Pohjanmaalla Pro gradu -tutkielma, kulttuuriantropologia, Humanistinen tiedekunta, Oulun yliopisto.

 

Aihepiiriin liittyviä aiempia tutkimuksia Metlassa

Soiden ja metsien ennallistaminen Pohjois-Suomessa, 2005–2009, vetäjä Anne Tolvanen

Luonnonmetsät ja suot Koillismaan ja Kainuun vihreällä vyöhykkeellä, 2004–2008, vetäjä Anne Tolvanen

Turvetuotannosta vapautuvien suopohjien metsittämisen ympäristövaikutukset, 2001–2006, vetäjä Juha Piispanen

Suometsätalous -tutkimusohjelma, 2007–2010, ohjelman johtaja Jukka Laine

  Päivitetty: 02.07.2013 /SJor | Copyright Metla | Palaute