Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Pohjois-Pohjanmaan ja Länsi-Kainuun suo-ohjelma

Sivukartta | Haku

Suot ekosysteemipalveluiden tuottajana

Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan ihmisen luonnosta saamia aineellisia ja aineettomia hyötyjä. Ekosysteemien tuottamat palvelut ovat usein ilmaisia ja vapaasti käytettävissä. Tyypillistä on, että niiden merkitys huomataan vasta, kun jotakin menee vikaan: esimerkiksi tulvat lisääntyvät, ilmaston ääri-ilmiöt yleistyvät, marjat ja sienet katoavat soilta.

Suot ekosysteemipalveluiden tuottajana -tutkimuksen tavoitteena on selvittää Pohjois-Pohjanmaan soiden ekologista tilaa ja soiden merkitystä talouden ja ihmisen hyvinvoinnin kannalta. Tietoa hyödynnetään alueen soiden käyttövaihtoehtojen puntarointiin ja valintaan muun muassa maakuntakaavoituksen yhteydessä.

Hilla kukkii alkukesästä, ja on herkkä hallalle.
Kuva: Merjo Laine.
Myöhäissyksy on karpaloiden keruuaikaa.
Kuva: Jouni Hyvärinen.
Alkukesästä soilla liikkujaa hyttyset eivät häiritse. Kuva: Harri Silvennoinen.

Mitä tutkitaan?

1. Selvitetään soiden monimuotoisuuden tilaa sekä soiden merkitystä valuma-alueille ja ilmastolle:

 • Selvitetään suojelualueiden suoluontotyypit ja uhanalaisten suolajien esiintyminen.
 • Kartoitetaan poronhoitoalueella kesälaitumiksi soveltuvia reheviä soita ja niiden sijaintia.
 • Selvitetään valuma-aluetason muutosten vaikutuksia suojeltuihin soihin.
 • Selvitetään soiden merkitystä valuma-alueiden säätelijänä ja ennallistamisen merkitystä valuma-alueiden vedenpidätyskyvyn ja monimuotoisuuden parantamisessa.
 • Kootaan soiden ilmastovaikutuksia käsittelevä tutkimustieto, ja laskelmat soiden hiilitaseesta sekä ojituksen vaikutus niihin.

2. Sidosryhmien näkemysten kartoittaminen:

 • Kartoitetaan Pohjois-Pohjanmaan asukkaiden näkemyksiä ja asenteita soiden käytöstä.
 • Selvitetään, miten asukkaat arvostavat soiden eri käyttömuotoja ja niiden vaihtosuhteita.
 • Selvitetään soiden virkistyskäyttöön vaikuttavien tekijöiden merkitystä ja arvojärjestystä.

3. Soiden käytön aluetaloudellisen merkityksen selvittäminen:

 • Tarkastellaan soiden taloudellista merkitystä maakunta-, kunta- ja kylätasoilla ja pohditaan kuinka suoalueiden käyttöä voitaisiin kehittää edistämään kylien ja kuntien taloutta.

Yhteistyötahot

 • Oulun yliopisto: Thule Instituutti, Taloustieteiden tiedekunta ja Kulttuuriantropologian laitos
 • Metsähallitus
 • Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 • Pohjois-Pohjanmaan Metsäkeskus
 • Pohjois-Pohjanmaan energiatoimisto
 • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
  Päivitetty: 25.02.2011 /SJor | Copyright Metla | Palaute