Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Pohjois-Pohjanmaan ja Länsi-Kainuun suo-ohjelma

Sivukartta | Haku
Kuva: Mirva Leppälä
Kuva: Mirva Leppälä

Suo-ohjelma käynnistynyt

Pohjois-Pohjanmaan liitto on aloittanut suo-ohjelman valmistelun. Sen avulla pyritään yhteensovittamaan soiden erilaisia käyttötarpeita maa­kunnassa, jonka pinta-alasta puolet on suota. Ohjelma pohjautuu asiantuntijoiden toteuttamiin osahankkeisiin.

Metla tutkii soiden ekosysteemipalveluita ja turvetuotantoalueiden jälkikäyttöä

Metla on mukana kahdessa suo-ohjelman osahankkeessa. Toisessa selvitetään maakunnan soiden tuottamia ekosysteemipalveluita ja toisessa turvetuotantoalueiden jälkikäyttöä.

Kaikkia soiden tuottamia ekosysteemipalveluita – toisin kuin puuta, turvet­ta, marjoja ja riistaa – ei voida mitata rahassa. Silti usein on kyse ihmisille elintärkeistä palveluista, kuten soiden kyvystä sitoa ilmakehän hiiltä, säädellä hydrologista kiertoa tai mahdollistaa virkistyskäyttö ja luontomatkailu. Ekosysteemipalveluiden turvaaminen onkin tärkeää paitsi luonnon toimintakyvyn säilyttämisen myös ihmisen hyvinvoinnin kannalta.

Turvetuotannosta vapautuneiden soiden pinta pitäisi saada nopeasti ja taloudellisesti sidottua kasvipeitteellä ja hyödynnettyä esimerkiksi energiapuun tuotannossa. Näin ravinteiden ja kiintoaineen huuhtou­tuminen hidastuu, ja avoin turvepinta muuttuu hiilen sitojaksi. Pohjois-Pohjanmaalla tuotetaan turvetta noin 18 000 hehtaarilla ja yksittäisen suoalueen tuotantovaihe kestää 15–20 vuotta. Tähän mennessä turvetuotannosta on poistunut 7 500 hehtaaria suota.

 

Ajankohtaista 22.5.2013

Hankkeen tulokset julkaistu: Soiden ekosysteemipalvelut ja maankäytön suunnittelu – tuloksia soisimmasta Suomesta
Tiedote julkaisusta: Soiden käyttö jakaa mielipiteitä Pohjois-Pohjanmaalla

HANKKEEN VETÄJÄ

Tolvanen, Anne
Metla Oulu
Paavo Havaksen tie 3, PL 413
90014 Oulun yliopisto
Puhelin: 029 532 3782
Sähköposti: anne.tolvanen(a)metla.fi

MUUT TUTKIJAT

Juutinen, Artti (RO/Oulun yliopisto); Kittamaa, Sanna (PA)

KESTO

2010–2012

TUTKIMUSOHJELMA

Erillishankkeet – Metsien yhteiskunnallinen merkitys (YHT)

Monimuotoisuustutkimuksen hankeryhmä (MMH)

 

 

Kuva: Merjo Laine
Hilla on soiden kultaa, se ei menesty ojitetuilla soilla. Kuva: Merjo Laine.
Päivitetty: 22.05.2013 /SJor | Copyright Metla | Palaute