Metla Hanke 7362

Kehittämishanke metsätilakoon ja rakenteen parantamiseksi

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2009-2012   Asiasanat: metsälökoko, metsäpolitiikka, tilan sukupolvenvaihdos
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet - Metsiin perustuvat elinkeinot

Tavoitteet

Kansallinen metsäohjelma 2015:ssa on asetettu tavoitteeksi yksityismetsälöiden tilakoon kasvattaminen 50 hehtaariin vuoteen 2050 mennessä. Suurentamalla tilakokoa ja parantamalla tilojen rakennetta on tarkoitus parantaa metsätalouden kannattavuutta ja kestävän metsätalouden harjoittamisen edellytyksiä.

Keinona tilakoon kasvattamiseksi Kansallinen metsäohjelma 2015 listaa muun muassa:
1) verotukselliset keinot sukupolvenvaihdosten, tilakoon kasvattamisen ja metsätalouden edellytysten parantamiseksi
2) lainsäädännön kehittäminen uusien omistusmuotojen kuten kiinteistö- ja sijoitusrahastojen perustamiseksi ja perikuntamuotoisen metsänomistusajan lyhentämiseksi
3) metsätilojen uusjakokäytäntöjen ja yhteismetsäomistuksen kehittäminen.

Tämän kehittämishankkeen päätavoitteena on tuottaa konkreettisia toimenpide-esityksiä vaikutusarviointeineen yksityismetsätalouden tilakoon kasvattamiseksi ja sukupolvenvaihdosten edistämiseksi. Tavoitteena on laatia tutkimuksiin ja selvityksiin perustuvat yksityiskohtaiset esitykset vaikutusarviointeineen nykyisen lainsäädännön kehittämiseksi ja muiksi toimenpiteiksi metsätilojen sukupolvenvaihdosten edistämiseksi ja kokorakenteen parantamiseksi. Hankkeessa tarkasteltavat ja kehitettävät toimenpide-esitykset voivat koskea esim. verotusta, lakimuutoksia, uusjakoja sekä nykyisiä ja uusia metsänomistusmuotoja kuten kiinteistörahastoja. Tarkemmin tutkimussuunnitelmassa.

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut hankkeelle ohjausryhmän, joka toimii samalla ministeriön työryhmänä (asettamiskirje).

Kehittämishankkeen ohjausryhmä

Pysyvät asiantuntijat

Ohjausryhmän kokous 1/2009, Pöytäkirja (pdf), Harri Hänninen: Metsätilakoon ja rakenteen kehittämishanke (pdf), Viestintäsuunnitelma (pdf)

Ohjausryhmän kokous 2/2009, Pöytäkirja (pdf), Marjut Vierimaa: Tilannekatsaus (pdf), Kari Ojala: Maatalouden rakennetuet (pdf), Jussi Leppänen: Mahdollisia verotoimenpiteitä (pdf)

Ohjausryhmän kokous 3/2009, Pöytäkirja (pdf), Arvo Kokkonen: Miksi metsätilusjärjestelyjen tarve kasvaa? (pdf)

Ohjausryhmän kokous 4/2009, Pöytäkirja (pdf), Marjut Vierimaa: Katsaus alueellisiin hankkeisiin (pdf)

Ohjausryhmän kokous 5/2009, Pöytäkirja (pdf)

Ohjausryhmän kokous 1/2010, Pöytäkirja (pdf), Marjut Vierimaa: Metsän yhteisomistusmuodot (pdf)

Ohjausryhmän kokous 2/2010, Pöytäkirja (pdf)

Ohjausryhmän kokous 3/2010, Pöytäkirja (pdf)

Ohjausryhmän kokous 4/2010, Pöytäkirja (pdf)

Ohjausryhmän kokous 5/2010, Pöytäkirja (pdf)

Ohjausryhmän kokous 6/2010, Pöytäkirja (pdf)

Ohjausryhmän kokous 1/2011, Pöytäkirja (pdf)

Ohjausryhmän kokous 2/2011, Pöytäkirja (pdf)

Ohjausryhmän kokous 3/2011, Pöytäkirja (pdf)

Ohjausryhmän kokous 4/2011, Pöytäkirja (pdf)

Ohjausryhmän kokous 1/2012, Pöytäkirja (pdf)

Työryhmän raportit

Metsätilakoon ja rakenteen kehittämistyöryhmä luovutti loppuraporttinsa ministeri Koskiselle 11.1.2012, tiedote

Maa- ja metsätalousministeriön työryhmämuistio:

Metsätilakoon ja rakenteen kehittämistyöryhmä luovutti raporttinsa ministeri Anttilalle 3.3.2011, tiedote

Työryhmä luovuttamassa raporttia ministeri Sirkka-Liisa Anttilalle. Läsnä myös tiedotusvälineiden edustajia. Kuvat Pekka Väisänen.

Maa- ja metsätalousministeriön työryhmämuistiot:

Työryhmän ehdotukset powerpoint -muodossa: Metsatilakoko_03032011.ppt

Työryhmä käynnistelee viimeistä kokousta 25.2.2011 ennen raportin luovutusta. Kuvat Harri Hänninen ja Simo Tikakoski

Verkkosivut metsänomistajille ja ammattilaisille

Metsanomistus.fi

Koulutustilaisuudet

Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen – tietopaketti metsätilojen sukupolvenvaihdoksiin 12.10.2011, kutsu ja ohjelma (pdf)

Esitelmät

Palautteet

 
Koulutustilaisuus Säätytalossa kokosi yhteen alan asiantuntijoita. Harri Hänninen avasi tilaisuuden. Kuvat Jussi Leppänen.

Muut tapahtumat ja esitelmät

OP-Pohjolan maa- ja metsätalouden koulutus- ja asiantuntijapäivät 1.12.2011

Metsätehon iltapäiväseminaari 24.5.2011

Metsän yhteisomistamisen teemailta: Pääkaupunkiseudun metsänomistajat ry ja UPM Metsä

Päijät-Hämeen mhy kevätkokous 2011

Talvikoulutuspäivä 2011

Metsäpäivät 2010

Metsäpäivät 2009

Hankkeiden yhteistyöpalaveri elokuu 2009; Tiedote (pdf)

Hankkeiden yhteistyöpalaveri tammikuu 2010; Tiedote (pdf)

Yhteismetsän ja sen osuuden arvon määritys 3.5.2010

Ekskursio Ouluun 3.6.2010 ja ohjausryhmän kokous 4.6.2010


Hankkeen vetäjä: Leppänen, Jussi
Metsäntutkimuslaitos > Luke, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 5444
Sähköpostiosoite: jussi.leppanen@luke.fi

Muut tutkijat: Hänninen, Harri, VA (2009-11), Tikakoski, Simo (2010-11), Vanhatalo, Anna (2010), Vierimaa, Marjut (2009-10)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute