Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Metsätaloustoimenpiteiden maisema- ja virkistyskäyttövaikutukset

Sivukartta | Haku
Kuva: Harri Silvennoinen
Kuva: Harri Silvennoinen

Kauniita maisemia talousmetsiin

Metsämaisema on tärkeä suomalaisten hyvinvoinnille ja elinympäristön laadulle. Maiseman merkitys korostuu etenkin asutuksen läheisyydessä ja virkistys- ja matkailuympäristöissä.

Suomen maapinta-alasta 60 prosenttia on käytettävissä puuntuotantoon, joten metsätaloudella on suuri merkitys maisemien laadulle. Myös met­sätalouden hyväksyt­tävyyttä arvioidaan usein maiseman kautta.

Miten maisema ja virkistyskäyttö voidaan ottaa huomioon metsätaloudessa?

Metla toteutti vuosina 2008–2010 tutkimuksen, jossa tuotettiin käytän­nönläheistä tietoa maisema- ja virkistyskäyttöarvojen huomioimiseksi nykyistä paremmin metsätaloudessa. 

Tutkimus tuotti kuvauksen metsätalouden maisema- ja virkistyskäyttö­arvojen tuottamisprosessista ja kehittämis- ja tutkimusehdotuksia maise­manhoidon edistämiseksi talousmetsissä. 

Tutkimusehdotuksista valittiin yksi toteutettavaksi. Siinä selvitettiin lei­mikoita suunnittelevien metsäammattilaisten ja hakkuukoneen kuljettajien näkemyksiä maisemanhoidosta sekä maisemanhoidon kehittämismahdol­lisuuksia ja mahdollisia esteitä leimikonsuunnittelussa ja puunkorjuussa.

HANKKEEN VETÄJÄ

Karjalainen, Eeva
Metla Vantaa
PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin 029 5322146
Sähköpostiosoite: eeva.karjalainen(at)metla.fi

MUUT TUTKIJAT

Silvennoinen, Harri (JO); Mäkinen, Kirsi-Maria; Tyrväinen, Liisa (RO)

KESTO

2008–2010

ASIASANAT

Maisemanhoito, maisema-arvot, virkistyskäyttö, metsätalous, leimikonsuunnittelu, puunkorjuu

TUTKIMUSOHJELMA

Metsästä hyvinvointia (HYV)

 

 

 

 

 

Kuva: Harri Silvennoinen
Kuva: Harri Silvennoinen
Päivitetty: 28.03.2011 /SJor | Copyright Metla | Palaute