Metla Hanke 7298

Puun jalostusketjujen arvonmuodostus ja niiden optimointi (Woodvalue)

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2008-2011   Asiasanat: puun arvoketju, puunkorjuu
Tutkimusohjelma: Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää yhdenmukaiset menetelmät ja laskentatavat, joilla puun jalostusketjun (kannolta tuotteiksi) tuottavuus ja arvonmuodostus lasketaan sekä testata tutkimusryhmässä kehitetyn kokonaisoptimointimallin soveltuvuutta puunhankinnan strategisen/taktisen suunnittelun apuvälineenä. Laskelmien tuloksena saadaan arvio kokonaisoptimoinnin potentiaalista verrattuna nykyiseen ohjaukseen sekä jalostusketjun arvonmuodostuksessa merkittävimpien ohjaavien tekijöiden vaikutus.

Projekti jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa kehitetään menetelmät ja laskentatekniikka ja se tehdään yhteistyössä muiden tutkimusorganisaatioiden ja yritysten kanssa. Toisessa, soveltavassa osassa, kehitettyä laskentatekniikkaa sovelletaan yritysmaailman valitsemassa kohdealueessa.

Hankkeen vetäjä: Uusitalo, Jori
Metsäntutkimuslaitos, Parkanon toimipaikka, Kaironiementie 15, 39700 PARKANO
Puhelin: 029 532 4010
Sähköpostiosoite: jori.uusitalo@metla.fi

Muut tutkijat: Korpunen, Heikki, PA (2008-11)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 31.12.2014
Palaute