Metla Hanke 7290

Maailmanlaajuiset metsäenergiavarat, hankinnan sertifiointi ja energiateknologian markkinat

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2007-2009   
Tutkimusohjelma: Bioenergiaa metsistä tutkimus- ja kehittämisohjelma

Tavoitteet

Kansainväliset sitoumukset kasvihuonekaasujen vähentämiseksi ovat nostaneet bioenergian merkittävään rooliin yhtenä uusiutuvan energian lähteenä. Puuenergia, mukaan lukien metsäpolttoaineet, antavan mahdollisuuden myös suomalaisille kone-, laite- ja järjestelmätoimittajille teknologian siirtoon uusille markkinoille.

Tässä hankkeessa arvioidaan energiantuotantoon käytettävissä olevan metsäbiomassan määrää, metsäbiomassan tuotannon pitkäaikaista kestävyyttä ja sertifiointitilannetta. Hankkeen tulosten toivotaan auttavan biomassan kestävän saannin turvaamisessa Suomessa sekä auttavan uusien markkinoiden löytämisessä suomalaiselle bioenergiateknologialle ja osaamiselle nopeasti kasvavilla maailmanlaajuisilla markkinoilla.

Kansainväliseen yhteistyöhön osallistutaan muun muassa IEA:n (International Energy Agency) työryhmissä 31 ja 40.

Tutkimushanke toteutetaan yhteistyössä Metlan, VTT:n ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa. Hankkeen koordinointivastuu on Metlan Joensuun toimintayksiköllä.Lisää tutkimuksestaHankkeen vetäjä: Karjalainen, Timo
Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 3080
Sähköpostiosoite: timo.karjalainen@metla.fi

Muut tutkijat: Anttila, Perttu, JO (2008-09), Asikainen, Antti, JO (2008), Gerasimov, Yury, JO (2008-09), Laitila, Juha, JO (2008-09), Sikanen, Lauri, JO (2009)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 31.12.2012
Palaute