Metla Hanke 7254

Metsien suojelun paikallistaloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset syrjäisellä maaseudulla

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2007-2008   Asiasanat: aluekehitys, metsien suojelu, paikallistalouden malli, tilinpitomatriisi
Tutkimusohjelma: Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset

Tavoitteet

Tutkimuksessa arvioidaan paikallistalouden mallin avulla metsien suojelun taloudellisia vaikutuksia Inarin, Kurun ja Lieksan kunnissa. Malli on panos-tuotosmallin sovellus, jota varten laaditaan tutkimuskuntien tulojen ja työllisyyden virtoja kuvaavat tilinpitomatriisit. Metsien suojeluun liittyville toiminnoille konstruoidaan omat toimialat käyttämällä hyväksi paikallisia tietoaineistoja, haastatteluita ja kyselyjä. Paikallistalouden mallin avulla määritetään eri toimialojen aiheuttamat välittömät ja välilliset tulo- ja työllisyysvaikutukset, kun otetaan huomioon myös tuotannosta syntyvien tulojen käyttö paikallistaloudessa ja sen ulkopuolella. Nykyistä aikaa kuvaavan tilanteen analyysin lisäksi historiallista (dynaamista) kehitystä arvioidaan Tilastokeskuksen historiallisen seutukunta-aineiston avulla.

Hankkeen vetäjä: Vatanen, Eero


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute