Metla Hanke 7248

Arvopuun kasvatus ja hankinta Keski-Suomessa

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2007-2008   Asiasanat: apteeraus, arvonmuodostus, käsittelyketju, puun laatu, puuntuotanto
Tutkimusohjelma: Puunkäytön mahdollisuudet ja puutuotteiden menekki

Tavoitteet

Tutkimushanke edistää laadukkaan puuraaka-aineen kasvatusta ja hankintaa Metsäkeskus Keski-Suomen alueella kehittämällä laatupuun tuottamiseen tähtäävää metsäneuvontaa, metsänhoitosuositusten soveltamista ja puunkasvatuksen sekä puunhankinnan kohdentamista siten, että se vastaa mahdollisimman hyvin alueellista tarvetta Keski-Suomessa. Hankkeessa määritellään kohdealueen tyyppimetsiköihin soveltuvien laatupuun kasvatusketjut laskelmien ja asiantuntijaryhmätyöskentelyn avulla. Tehtävä toteutetaan vertailemalla erilaisten arvopuun kasvatusketjujen taloudellista kannattavuutta muodostamalla MOTTI-ohjelmistolla tyyppipuustojen järeyden ja laadun kehitys metsikkötasolla, määrittelemällä hakkuupoistuman arvo apteerauksen simulointiohjelmalla ja laskelmalla MOTTI-ohjelmistolla tyyppimetsiköiden puuntuotannon taloudellinen tulos koko kiertoaikana. Arvopuun kasvatusketjuja vertaillaan tavanomaiseen puunkasvatukseen, jossa laatupuuta ei erityisesti tavoitella.

Hankkeen vetäjä: Malinen, Jukka
Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 3124
Sähköpostiosoite: jukka.malinen@metla.fi

Muut tutkijat: Kilpeläinen, Harri, JO (2007), Lehtonen, Mika, VA (2007-08), Niemistö, Pentti, PA (2007), Nousiainen, Janne (2007)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute