Metla Hanke 7224

Interreg-Tacis POHJOISET HAVUMETSÄT - tutkimuksella työkaluja metsien kestävään käyttöön Barentsin alueella

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Lisää hankkeesta  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2006-2008   Asiasanat: kestävä metsätalous, luonnonmetsät, luonnonsuojelu, metsäpalot, monimuotoisuus
Tutkimushankeryhmä: Monimuotoisuustutkimuksen hankeryhmä

Tavoitteet

©Metla/Heikki Kauhanen
Lapin metsä -luonnonsuojelualue on yksi tutkimuskohteista. Kazkimjärvi sijaitsee Lapin metsässä Nuorttijoen alajuoksulla. Kuva: Heikki Kauhanen
Pohjoiset havumetsät -hankkeeessa tutkitaan luonnonmetsien dynamiikkaa, rakennetta ja lajistoa Barentsin alueella. Luonnontilaisen metsäekosysteemin toiminnan ja palonjälkeisen kehityksen ymmärtämiseksi tarvitaan ekosysteemitasoista paloekologista tutkimusta. Talousmetsien luonnonpiirteiden säilyttäminen edellyttää tietoa, mihin palolta suojattujen metsien kehitys johtaa pitkällä aikavälillä. Tutkimus tuottaa tietoa, jota voidaan käyttää esimerkiksi luonnon häiriödynamiikkaa jäljittelevien metsänkäsittelymenetelmien kehittämisessä.

Project in english
по-русски

Kohdealueet
Osahankkeet
Aikataulu

Ajankohtaista
Linkit
Kuvia

Yhteistyökumppanit

Tuotokset


Pohjoiset havumetsät -Interreg-Tacis- hankkeen tavoitteena on erityisesti:
  • uuden tiedon hankkiminen luonnonmetsien kehityksestä ja monimuotoisuudesta
  • tutkijakontaktien kehittäminen ja tutkimustiedon vaihto
  • yhteisten tutkimusmenetelmien käyttäminen ja kehittäminen
  • kansallisten ja suomalais-venäläiset yhteisjulkaisujen tuottaminen
Lisäksi Lapin luonnonpuistoon laaditaan kasvillisuuskartta ja Arkangelissa selvitellään lahon vaivaamien kuusimetsien ongelmia. Hankkeeseen osallistuu noin 20 tutkijaa yhteistyöorganisaatioista Suomesta ja Venäjältä.

Tulokset


Hankkeen tulokset vaikuttavat monella sektorilla: metsien hoidossa, opetuksessa ja tutkimuksessa. Tutkimustulokset luovat tietopohjaa pohjoisten metsien kestävän ja luonnonmukaisen metsänkäsittelyn tueksi. Pohjoisiin olosuhteisiin sopeutettavasta metsätaloudesta hyötyvät matkailu ja porotalous sekä elinkeinoelämä. Luonnonmetsän kehityksen tunteminen on tärkeää myös luonnonsuojelualueiden hoidossa. Aluetalous kohentuu siitä, että paikallisiin olosuhteisiin sopeutettu metsätalous vähentää maankäyttömuotojen yhteensovittamiseen liittyviä ristiriitoja.

Tietoa levitetään alan tieteellisissä konferensseissa ja tiedotteilla. Hankkeen päätulokset on julkaistu Pohjoiset havumetsät - tutkimustuloksia ekologiseen metsänhoitoon -kirjassa.

Hankkeen uusimpiin tuotoksiin kuuluu Tuomas Aakalan (2010) väitöskirja: Tree mortality and deadwood dynamics in late-successional boreal forests. University of Helsinki, Department of Forest Sciences
Väitöskirjan osajulkaisut ja tiivistelmä.

Hankkeen vetäjä: Huhta, Esa
Metsäntutkimuslaitos, Rovaniemen toimipaikka, PL 16, 96301 ROVANIEMI
Puhelin: 029 532 3510
Sähköpostiosoite: esa.huhta@metla.fi

Muut tutkijat: Kauhanen, Heikki, KO (2006-08), Lindgren, Mariko (2006), Lännenpää, Antti (2006), Mikkola, Kari, RO (2007), Salonen, Vesa (2006), Sokolova, Vladislava (2006), Wallenius, Tuomo, VA (2006-07), Wikholm, Mari (2007), Yli-Tuomi, Ismo (2007), Yuntunen, Matvey (2006)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute