Metla Hanke 7222

Kuntametsien suunnittelun tiekartta

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Lisää hankkeesta  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2006-2008   
Tutkimusohjelma: Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset

Tavoitteet

Kuntametsien suunnittelun tiekartta (2006 -2007) -hankkeen tavoitteena on selvittää kuntametsien suunnittelun nykytila ja tunnistaa sen keskeiset kehittämistarpeet. Hankkeen tärkeimpänä tehtävänä on laatia metsäsuunnittelun ”kehittämisohjelma” eli Kuntametsien suunnittelun tiekartta yhteistyössä kuntien ja muiden asianosaisten tahojen kanssa. Hankkeen toteuttaja on Metsäntutkimuslaitos ja rahoittaja ympäristöministeriö.

Hankkeen keskeisin hyöty on toimijoiden oppiminen toisiltaan: kunnat oppivat toistensa käytännöistä ja tutkimuksen tarjoamista mahdollisuuksista, tutkijat kuntametsien suunnittelun käytännön tarpeista ja ongelmista ja kehittämisorganisaatiot ja ohjelmistotalot oppivat tuntemaan keskeisimmät kehittämismahdollisuudet kuntasektorilla.

Lisätietoja hankkeesta


Hankkeen vetäjä: Hujala, Teppo
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 5408
Sähköpostiosoite: teppo.hujala@metla.fi

Muut tutkijat: Mikkola, Nella (2006-07)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute