Metla Hanke 7205

Reduction of Greenhouse Gas Emissions in Russia - Finnish Business Opportunities

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2005-2007   Asiasanat: Luoteis-Venäjä, energiapuu, puunkorjuu
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet - Metsiin perustuvat elinkeinot

Tavoitteet

Energiapuun hankinta- ja käyttömahdollisuudet Luoteis-Venäjällä

Metsävarojen käyttöä on mahdollista tehostaa Luoteis-Venäjällä ja lisätä näin myös puun käyttöä energiantuotannossa. Hankkeessa arvioidaan energiapuun korjuun ja käytön mahdollisuuksia Luoteis-Venäjällä. Energiapuun lähteinä arvioidaan harvennuspuun, hakkuutähteiden, teollisuudelle kelpaamattoman puun sekä puunjalostuksen sivutuotteiden teknistä ja taloudellista saatavuutta. Kohdealueena on Leningradin alue.

Hankkeessa kehitetään kustannustehokkaita energiapuun korjuun järjestelmiä, joissa voidaan hyödyntää venäläisen teknologian lisäksi erityisesti suomalaista teknologiaa ja arvioidaan kuinka suomalaisia energiapuun hankinnan menetelmiä ja teknologiaa tulisi kehittää Luoteis-Venäjän olosuhteisiin.

Hanke kuuluu Lappeenrannan teknillisen yliopiston koordinoimaan projektiin Reduction of Greenhouse Gas Emissions in Russia – Finnish Business Opportunities.

Tulokset

Vuoden 2004 toteutuneisiin hakkuisiin perustuen käytettävissä oleva puu energiakäyttöön, jos kerättäisiin, on noin 4 miljoonaa m³ vuodessa. Tästä lähes 90 % on teollisuudelle kelpaamatonta puuta ja hakkuutähteitä ja loput sahateollisuuden sivutuotteita. Määrä voisi olla 72 % suurempi jos hakkuusuunnite hyödynnettäisiin kokonaisuudessaan ja peräti 165 % suurempi jos myös harvennuksia tehtäisiin täysimääräisesti.

Hankkeen vetäjä: Karjalainen, Timo
Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 3080
Sähköpostiosoite: timo.karjalainen@metla.fi

Muut tutkijat: Gerasimov, Yury, JO (2005-07), Goltsev, Vadim (2005-06), Ilavsky, Jan, JO (2006-07), Tahvanainen, Timo (2006)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute