Metla Hanke 7202

Metsäluonnosta teolliseen tuotantoon (METTE)

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2005-2006   Asiasanat: kataja, koivu, luonnontuoteteollisuus, luonnontuotteet, metsät, monikäyttö, mustikka, pitoisuusgradientti, sekundaariyhdisteet
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet - Metsiin perustuvat elinkeinot

Tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on kehittää luonnontuotealan raaka-aineiden hyödyntämistä Lapissa, tavoitteina
  1. Parantaa lappilaisen materiaalin kilpailukykyä muualta toimitettuhin materiaaleihin nähden:
    Ovatko biologisesti aktiivisten yhdisteiden pitoisuudet korkeampia lappilaisessa kasvimateriaalissa verrattuna etelästä peräisin olevaan materiaaliin ja minkälaiset kasvuolosuhteet edesauttavat korkeita vaikuttavien aineiden pitoisuuksia hyödynnettävissä kasveissa?
  2. Mahdollistaa kerättävän kasvimateriaalin mahdollisimman hyvä laatu, ts. korkeat aktiivisten aineiden pitoisuudet ja hyvä hygieeninen laatu:
    Miten Lapista saataisiin kerättyä tehokkaasti laadultaan mahdollisimman hyviä luonnontuotealan raaka-aineita?
  3. Määrittää kerättävien lajien sietokyky ja kestävän käytön rajat biomassan keräämiselle:
    Kuinka paljon biomassaa voidaan kerätä jotta kasvien toipuminen ei ole hitaampaa kuin kerääminen?

Tulokset

Katajan fenoli- ja terpeeniyhdisteiden, mustikanvarvun fenoliyhdisteiden ja koivun flavonoidiyhdisteiden pitoisuuksien havaittiin nousevan pohjoiseen siirryttäessä. Tutkittavien yhdisteiden keskimääräiset pitoisuudet olivat 1,5 - 10 kertaa suuremmat Pohjois-Lapissa Etelä-Suomen rannikkoalueeseen verrattuna.

Katajan ei havaittu kärsivän keruusta. Paikoin havaittiin kasvin jopa tuuheutuvan ja lisäävän biomassaansa keruun seurauksena.

Mustikan maanpäällinen biomassa palautui leikkaamisesta nopeasti, eikä maan yläpuolisessa biomassassa ollut juuri eroa edellisvuonna leikatun ja leikkaamattoman välillä. Marjasadon havaittiin pienentyneen leikkaamista seuraavana vuotena.

Luonnonraaka-aineiden keruun tehostamiseksi hankkeessa laadittiin keruuopas "Luonnonkasvien talteenotto teolliseen tuotantoon". Oppaassa käsitellään mm. seuraavia asioita:Lisätietoja hankkeesta

Taustaa
Hankekumppanit

Hankkeen vetäjä: Varmola, Martti
Metsäntutkimuslaitos, Rovaniemen toimipaikka, PL 16, 96301 ROVANIEMI
Puhelin: 029 532 4410
Sähköpostiosoite: martti.varmola@metla.fi

Muut tutkijat: Martz, Francoise, RO (2006), Peltola, Rainer, RO (2005-06), Stark, Sari, RO (2005-06)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute