Metla Hanke 7194

Lisää työtä metsäyrittäjyydellä

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2005-2008   Asiasanat: Pirkanmaa, metsätalous, metsätalousyrittäjät, yrittäjyys
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet - Metsiin perustuvat elinkeinot

Tavoitteet

Lisää työtä metsäyrittäjyydellä –hankkeen tavoitteena on edesauttaa uusien metsäalan yritysten syntymistä, tukea jo toimivia yrityksiä laajentamaan toimintaansa ja helpottaa työttömien ja työttömyysuhan alaisten henkilöiden työllistymistä metsäalan pk-yrityksiin. Toiminnassa keskitytään metsätalouden piirissä tehtävään yrittämiseen; mukana ei ole puuta jalostava yritystoiminta. Hanketta vetää Metsäntutkimuslaitoksen Parkanon tutkimusasema ja toiminta-alueena on Pirkanmaan maakunta. Hanke loppuu 31.12.2007.

Työllistämisen lähtökohtana on kohderyhmään kuuluvien henkilöiden aktivointi, neuvonta ja koulutus. Toisena lähtökohta on yritystoiminnan aktivointi, jotta lisättäisiin työvoiman rekrytointia pk-sektorin yrityksissä.

Yritystoimintaa aktivoidaan: 1)kehittämällä uusia yrittämisen toimintamuotoja, 2)jo toimivien yritysten toimintaa ja työmuotoja kehittämällä sekä 3)tukemalla uusien metsäyritysten alkukehitystä. Hanke pyrkii myös aktivoimaan metsäyrittäjyyteen liittyvää tutkimustoimintaa.

Tällä hetkellä hankkeessa kartoitetaan jo toimivien yritysten tarpeita ja toiminnan laajentamisen kynnyskysymyksiä. Hankkeen toimintaa suunnataan yritysten tarpeiden mukaisesti. Lisäksi metsäalan yrittäjyydestä kiinnostuneiden henkilöiden etsintä on myös aloitettu. Jokaiselle yrityskandidaatille laaditaan yrityksen kehittämissuunnitelma, mikä sisältää liikeidean muotoilun sekä yrityksen kannattavuuslaskelman. Yrittämiseen haluaville kandidaateille annetaan valmiita toimintamalleja yrityksen toiminnan käynnistämiseksi ja projektihenkilöstö avustaa yrittäjäkandidaatteja sopivien yritystukiverkostojen hakemisessa. Projekti järjestää kohdehenkilöille sopivia koulutuspaketteja yhdessä alan koulutusorganisaatioiden ja työvoimatoimiston kanssa.

Lisää työtä metsäyrittäjyydellä –hanketta koordinoi Metsäntutkimuslaitoksen Parkanon tutkimusasema. Parkanon työvoimatoimisto on hankkeen tärkeä yhteistyökumppani. Hanke saa Euroopan uninonin ESR- ja työministeriön kansallista rahoitusta.

Hankkeen vetäjä: Uusitalo, Jori
Metsäntutkimuslaitos, Parkanon toimipaikka, Kaironiementie 15, 39700 PARKANO
Puhelin: 029 532 4010
Sähköpostiosoite: jori.uusitalo@metla.fi

Muut tutkijat: Jylhä, Paula, KA (2007), Markkola, Juha-Matti (2005-07)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute