Metla Hanke 7192

Ajantasainen metsävaratieto neuvonnan ja operatiivisen suunnittelun välineeksi

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2005-2008   Asiasanat: metsänhoito, metsänkasvatus, metsäsuunnittelu, metsävaratiedot
Tutkimusohjelma: Metsänhoidon kustannustehokkuuden ja laadun tutkimus- ja kehittämisohjelma

Tavoitteet

Yksityismetsätalouden metsänhoitotöiden työrästit, viivästyminen töiden suorituksessa, käyttämättä jääneet harvennushakkuumahdollisuudet ja työn vaihteleva laatu ilmentävät operatiivisen suunnittelun ja metsänomistajien aktivoinnin tarvetta. Metsävaratieto ja tilakohtaiset metsäsuunnitelmat on pystyttävä tuottamaan kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Lisäksi tuotetun tiedon vaikuttavuus on varmistettava. Tämän hankkeen tarkoitus on kehittää menetelmä, jolla yksityismetsien metsävaratieto voidaan pitää jatkuvasti ajan tasalla. Hankkeen tavoitteet ovat seuraavat:
  1. Metsävaratiedon jatkuvan päivityksen tiedonkeruumenetelmien kehittäminen.
  2. Päivitetyn tietokannan perustaminen ja ylläpitäminen.
  3. Metsäsuunnitelman metsänhoitotöiden operatiivisen suunnittelu- ja ohjausosion kehittäminen.
  4. Ajantasaisen metsävaratietojärjestelmä vaikuttavuuden mittaaminen. Vaikuttavuuden näkökulmasta keskeisiä kysymyksiä ovat:


Hanke toteutetaan yhteistyönä Metsäkeskus Pohjois-Savon kanssa. Hankkeen rahoittaa Pohjois-Savon TE-keskus. Metsänhoitoyhdistykset toimivat yhteistyökumppaneina päivitystiedon tuottajina ja neuvontapalvelujen tarjoajina.

Tulokset