Metla Hanke 7110

Näringsrika restprodukter i ett skogligt kretslopp

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2002-2008   Asiasanat: jäteaine, kasvu ja tuotos, komposti, lannoitus, typpi
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet 1 - Metsäekosysteemien rakenne ja toiminta

Tavoitteet

Hankkeessa tutkitaan erilaisten typpeä sisältävien kompostoitujen jäteaineiden vaikutuksia metsiin yhdessä laajassa kenttäkokeessa. Lannoitusten hyötyä arvioidaan kasvulisäyksen muodossa ja mahdolliset haittavaikutukset selvitetään kartoittamalla raskasmetallien esiintymistä ja ravinteiden huuhtoutumista. Kokeessa on 4 kompostoitua jäteainetta vaihtelevilla typpiannoksilla 100-450 kg/ha. Vertailuna on lannoittamattomat koealat sekä tavallinen keinolanta 150 kg/ha typpeä.

Tulokset

Tilanne 2004Tilanne 2005

Tilanne 2006


Hankkeen vetäjä: Karlsson, Kristian
Metsäntutkimuslaitos, Kannuksen toimipaikka, Silmäjärventie 2, 69100 KANNUS
Puhelin: 029 532 3413
Sähköpostiosoite: kristian.karlsson@metla.fi


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute