Metla Hanke 7084

Ravinteiden menetys kuusikoiden biomassan korjuussa

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2001-2003   Asiasanat: biomassa, kokopuun korjuu, kuusi, ravinnetila

Tavoitteet

Pohjoismaissa yhä suurempi osa puubiomassasta (hakkuutähteet: oksat, neulaset ja latvat) käytetään energian tuotantoon. Koska näiden puunosien ravinnepitoisuudet ovat korkeita, on epäilty hakkuutähteiden poistamisen metsästä aiheuttavan pitkällä tähtäimellä metsän tuotoskyvyn heikkenemistä. Jotta voitaisiin arvioida kokopuun korjuun seurannaisvaikutuksia tietyllä kasvupaikalla, on tärkeää laatia ravinnetaseita ja niitä varten mallintaa puiden ravinnesisältö.

SNS:n (the Nordic Forest Research Co-operation Committee) rahoittama hanke ”Ravinteiden menetys kuusikoiden biomassan korjuussa” hyödyntää olemassa olevia kuusta koskevia biomassa- ja ravinnepitoisuusaineistoja Pohjoismaissa. Aineistojen avulla luodaan pohjoismainen biomassatietokanta (NORDBIO). Tietokanta mahdollistaa kuusen eri ositteiden (esim. neulaset, oksat, runko, kuori) ravinnepitoisuuksien ja -määrien erojen tarkastelun. Tarkastelu keskittyy pääravinteisiin (N, P, K, Ca, Mg). Hankkeen tavoitteena on kehittää em. aineistojen ja niistä laaditun tietokannan avulla malleja puu- ja metsikkötasolle kuusen eri ositteiden ravinnemäärien arvioimiseksi.

Hankkeen vetäjä: Helmisaari, Heljä-Sisko

Muut tutkijat: Kukkola, Mikko, VA (2002-03)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute