Metla Hanke 7082

Typen ja fosforin ravinnekierron ekologisten ja sosioekonomisten vaikutusten analysointi poliittisen päätöksenteon tarpeisiin.

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2001-2003   

Tavoitteet

Tutkimushanke on osa Luonnonvarojen kestävä käyttö SUNARE –tutkimusohjelmaa. Hanketta koordinoidaan Suomen ympäristökeskuksesta. Yhteistyökumppaneina ovat Helsingin yliopisto, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus ja Metla.

Hankkeen tarkoituksena on identifioida ja kvantifioida eri ekologisten ja sosio-ekonomisten systeemien sisäiset ja väliset ravinnevirrat ja -varastot sekä tutkia ravinnevirtojen dynaamista tasapainoa. Tutkimus kattaa maantieteellisesti koko Suomen ja Suomen jaettuna osa-alueisiin. Nykyhetkisen tilanteen selvittämisen lisäksi myös historiassa tapahtuneita muutoksia tutkitaan. Erilaisten skenaarioiden ja mm. lainsäädännöllisten vaatimusten perusteella arvioidaan ravinnevirroissa tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuvia muutoksia. Kvantifioinnin perusteella tutkitaan ravinteiden lähteitä ja nieluja, ravinnesuhteita ja epätasapainoja. Edelleen selvitetään luonnon omien prosessien ja ihmisen merkitys eri ravinnevirtojen suuruuteen. Makroekonomisella analyysillä selvitetään, miten markkinat ohjaavat ravinnevirtoja, mikä on eri ohjauskeinojen merkitys virtojen säätelyssä, ja ovatko nykyiset ohjauskeinot riittäviä päästöjen ja epätasapainojen hallinnassa. Metlan vastuualueena tutkimuksessa ovat metsiin ja soihin sekä metsätalouteen liittyvät varastot ja virrat.

Hankkeen vetäjä: Raitio, Hannu
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2010
Sähköpostiosoite: hannu.raitio@metla.fi

Muut tutkijat: Haapanen, Reija (2001-03), Starr, Michael, VA (2001-03), Varjo, Jari, ES (2001)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute