Metla Hanke 7071

Kaupunkipuiden vauriot ja laho

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2001-2003   Asiasanat: kaupunkipuut, koivu, lahottajasienet, lehmus, riskiarviointi, vaahtera

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on
  1. Syventää tietoa mikä on kaupunkipuiden ulkoisten vaurioiden ja sisäisen lahon suhde Suomen olosuhteissa.
  2. Miten tärkeimmät kaupunkipuulajit (koivu, vaahtera, lehmus) lahoavat erilaisten kolhujen seurauksena.
  3. Mitkä puun osat ovat eri olosuhteissa merkittäviä romahdusriskejä.
  4. Mitkä sienilajit ovat vaarallisia lahottajia kaupungissa.
  5. Kehittää puisto- ja katupuiden terveydentilan seurantajärjestelmää ja kaatopäätöksen ajankohdan määrittämistä.

Tulokset

Vuoden 2001-2003 aikana kerätään lahovikaisten kaupunkipuiden kaatopuuaineisto. Tästä aineistosta kerättiin vuoden 2001 aikana 108 puuta (50 koivua, 37 vaahteraa ja 21 lehmusta). Puut on valokuvattu ja niistä on mitattu sekä ulkoiset vauriot että rungon ja haarojen lahot. Osa materiaalista on porattu mikroporalla. Lahottajasieniä on eristetty. Eräs huolestuttavimmista lahottajasienistä on lattakääpä (Ganoderma lipsiense). Tämä sieni tappaa ja lahottaa juuret ja lisää näin ollen puun kaatumisriskiä. Vaahteran merkittävin lahottaja on vaahterankääpä (Rigidoporus populinus). Koivulla on useampia lahottajia, joista yleisin puistoissa on pakurikääpä (Inonotus obliquus).

Hankkeen vetäjä: Hallaksela, Anna Maija

Muut tutkijat: Terho, Minna, VA (2001-03)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute