Metla Hanke 7054

Harvennusmännyn hankinnan ja sahauksen kehittäminen

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2000-2003   Asiasanat: harvennuspuu, jatkojalostus, lyhyttukkitekniikka, pienpuu, pk-sektori, puutuoteteollisuus, sahaus
Tutkimusohjelma: Puunkäytön mahdollisuudet ja puutuotteiden menekki

Tavoitteet

Metlan Joensuun tutkimusaseman ja VTT Rakennustekniikan tutkimuskonsortion Harvennusmännyn hankinnan ja sahauksen kehittäminen, jossa Metlan osatutkimukset ovat hankkeena Harvennusmännyn tukkikertymä, korjuun tuottavuus ja lyhyttukkitekniikka. Hankkeen rahoittavat maa- ja metsätalousministeriö Metsäalan tutkimusohjelman kautta (WoodWisdom), Metla ja viisi keskisuurta sahausyritystä ja lisäksi siihen osallistuvat työ- ja materiaalipanostuksin Metsähallitus, yksi metsäkonevalmistaja ja neljä sahojen kone- ja laitevalmistajaa.

Hankkeen päätavoite on tuottaa tietoa erilaisten harvennusmäntyleimikoiden ja niiden puutavaran ominaisuuksista ja soveltuvuudesta sahateollisuuden raaka-aineeksi ja edelleen täsmämateriaaliksi jatkojalostettuihin puutuotteisiin (mm. huonekalut, liimapuupalkit, määrämittaiset rakennusmateriaalit) korjattaessa ja jalostettaessa normaalitukin lisäksi pikkutukkia joko tavanomaisilla pituuksilla (3,1-4,3 m) tai niitä lyhyempinä (2,4-3,0 m). Metla vastaa konsortion koordinoinnista sekä julkisen yhteenveto- ja synteesiraportin laadinnasta Metlan ja VTTn osuuksista.

Metlan omat tutkimukset kattavat harvennusmäntyleimikoiden tukki- ja pikkutukkipuun ominaisuudet, kertymän ja sen koko- ja laatujakauman, puiden sisälaadun, oksikkuusrakenteen ja apteerausmallit (40 leimikkoa/sahayritys) sekä yksioteharvesterihakkuun ja sitä seuraavan metsätraktori- ja autokuljetuksen tuottavuustutkimukset (4-6 leimikkoa) käytettäessä lyhyt- tai normaalitukkitekniikkaa. Lisäksi valitaan, mitataan, tutkitaan ja toimitetaan VTTlle 40 harvennusmäntyrunkoa/sahayritys runkopankkianalyyseihin.

Konsortion loppuraportti käsittää: 1) kuvaukset ja investoinnin kannattavuuslaskelmat harvennusmännyn hyödyntämiseksi nykyistä kustannustehokkaammin (lyhyt- ja normaalitukkien sahalinjat), 2) ominaisuuksien (uudistamistapa, kasvupaikka, kasvunopeus, runkoluku, järeys, jne.) ja valintakriteerien määrittelyn sahauksessa kannattavasti hyödynnettäville harvennusmäntyleimikoille, 3) kannattavien ja mahdollisten lopputuotteiden määrityksen, 4) synteesin tuottavuus- ja kannattavuusanalyyseistä (ml. herkkyysanalyysit, mm. raaka-aineen ja lopputuotteiden hintatasojen vaikutukset).

Hankkeen vetäjä: Verkasalo, Erkki
Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 3020
Sähköpostiosoite: erkki.verkasalo@metla.fi


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute