Metla Hanke 7042

Siemenviljelyn kehittämisyhteistyö

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2000-2004   

Tavoitteet


Hankkeen tavoitteena on testata viljelyksittäin kaikkien kloonien kestävyys niillä siemenviljelyksillä, joiden tavoitteena on tuottaa siementä pohjoisimpaan Suomeen. Toisena tavoitteena on testata koonittaisiin tuloksiin perustuvien valikoivien keruiden tuloksena saatujen siemensatojen kestävyys, jotta niiden käyttöalueet voidaan määrittää. Hankkeen kolmas tavoite on siemenviljelysten toimivuuden tehostaminen viljelyksen oman siitepölyn leviämistä parantamalla.


Hankkeen vetäjä: Pulkkinen, Pertti
Metsäntutkimuslaitos, Haapastensyrjän toimipaikka, Haapastensyrjäntie 34, 12600 LÄYLIÄINEN
Puhelin: 029 532 2924
Sähköpostiosoite: pertti.pulkkinen@metla.fi

Muut tutkijat: Antola, Jukka, VA (2001), Pakkanen, Anne, VA (2000-02)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute