Metla Hanke 7041

Haavan kehittämisyhteistyö

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2000-2001   
Tutkimusohjelma: Metsäpuiden jalostus

Tavoitteet


Tämän tutkimuksen pitkäntähtäyksen (5 vuotta) tavoitteena on selvittää ja edelleen kehittää hybridihaavan sekä haavan niitä kemiallis-fysikaalisia ominaisuuksia, jotka vaikuttavat paperin laatuominaisuuksiin, kohottavat paperinvalmistusprosessin ympäristöystävällisyyttä sekä alentavat valmistusprosessin kustannuksia tehdaspäässä.

Lyhyen tähtäyksen tavoitteena (1 vuosi) on:
1) selvittää haavan juurimassatuotantoon vaikuttavia tekijöitä
2) selvittää haavan verson ja juuren erilaistumisen suhdetta ja niitä sääteleviä tekijöitä
3) perustaa ensimmäinen kesäistutuskoe ja selvittää tuotanto/istutusketjun toimivuuteen liittyviä tekijöitä
4) selvittää kuitupuun valintaan liittyviä geneettisiä- ja fysiologisia tekijöitä
5) selvitetään luonnonhaavikoiden kloonirakennetta

Tavoitetulos on saavutettu, jos juuripistokasmenetelmän keskeisiä ongelmakohtia saadaan parannettua, ensimmäinen kesäistutuskoe saadaan istutettua sekä edistytään uusien haapakloonien valintaperusteiden laadinnassa.


Hankkeen vetäjä: Pulkkinen, Pertti
Metsäntutkimuslaitos, Haapastensyrjän toimipaikka, Haapastensyrjäntie 34, 12600 LÄYLIÄINEN
Puhelin: 029 532 2924
Sähköpostiosoite: pertti.pulkkinen@metla.fi

Muut tutkijat: Salonen, Sinikka, VA (2001), Stenvall, Niina, VA (2000-01), Zhang, Gang, SU (2001)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute