Metla Hanke 7036

Suomen kestävän metsätalouden kriteerit ja indikaattorit 2000

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1999-2000   Asiasanat: kansainväliset sopimukset, kestävä metsätalous, kriteerit ja indikaattorit, luonnonsuojelu, metsien kestävä hoito ja käyttö, metsien monikäyttö, metsien terveys, metsäpolitiikka, metsäsuunnittelu, metsävarat, sosiaalinen kestävyys, taloudellinen kestävyys

Tavoitteet

Hanke tuottaa raportin kestävän metsätalouden kriteereistä ja indikaattoreista Suomessa.

Kestävän metsätalouden lähtökohdat on määritelty YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssin (UNCED, Rio de Janeiro 1992) metsäperiaatteissa. Euroopan maat ja EU ovat sitoutuneet toteuttamaan UNCEDin päätöksiä Helsingin metsäministerikonferenssissa 1993, jossa sovittiin Euroopan metsien kestävän hoidon ja käytön yleisperiaatteista sekä Euroopan metsien biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä koskevista yleisperiaatteista. Päätösten toteutumista on seurattu ns. Helsinki-prosessissa.

Kestävyyden yleisperiaatteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan yleiseurooppalaisten kestävyyden ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten kriteerien ja kriteerien toteutumista mittaavien indikaattorien avulla. Suomi määritteli kansalliset kriteerinsä ja indikaattorinsa vuosina 1994-96, ne julkaistiin raporttina vuonna 1997.

Kestävyyteen liittyvän tiedon ja indikaattorien käytäntöön soveltamisesta saatujen kokemusten kartuttua todettiin syksyllä 1998 aiheelliseksi päivittää kriteerit ja indikaattorit. Maa- ja metsätalousministeri asetti eri organisaatioiden edustajista koostuvan asiantuntijaryhmän ohjaamaan kestävän metsätalouden kriteerien ja indikaattorien kehittämistä ja edistämään niiden käyttöä.

Hankkeen tehtävänä on työstää työryhmän työn pohjalta uudistettu suomen- ja englanninkielinen raportti kestävän metsätalouden kriteereistä ja indikaattoreista Suomessa. Se tarjoaa luotettavaa määrällistä ja laadullista tietoa metsien ja metsätalouden tilasta ja kehityssuunnista kaikille metsistä kiinnostuneille. Raportti myös palvelee Suomen metsätaloutta esittelevien ja sen parissa kansainvälisillä foorumeilla työskentelevien tietotarpeita. Hanke toteutetaan Metlan ja MMM:n yhteisprojektina.

Hankkeen vetäjä: Parviainen, Jari
Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 3010
Sähköpostiosoite: jari.parviainen@metla.fi

Muut tutkijat: Mikkelä, Heli, ES (1999-2000)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute