Metla Hanke 7029

Pienpuun tutkimus- ja tuotekehitysverkosto - esiselvitys

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1999-2000   

Tavoitteet

1. Hankkia käsitys siitä, millaisia pienpuuhun liittyviä tutkimus- ja tuotekehityshankkeita tulisi yritysten mielestä toteuttaa sekä mitkä ovat niiden halu, valmiudet, motiivit ja resurssit osallistua hankkeisiin. 2. Tutkia eri rahoittajien valmius rahoittaa valmisteltavia hankkeita. 3. Määrittää eri tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja osaamiskeskusten toimenkuva pienpuuhun liittyvässä T&K-toiminnassa ja löytää hankkeessa valmisteltavien hankeaihioiden eri osaamisalueille parhaat mahdolliset toimijat. 4. Laatia pienpuuhun liittyvän tutkimus- ja tuotekehitysverkoston kustannusarvio, toteutusaikataulu ja toimintasuunnitelma.

Tulokset hyödyttävät erityisesti pk-puunjalostusteollisuutta, joka etsii uusia vaihtoehtoja ja yhteistyökumppaneita pienpuun jalostukseen. Loppuraportissa esitetään potentiaalisia t&k-hankkeita sekä niistä kiinnostuneet yritykset ja yhteyshenkilöt.

Hankkeen vetäjä: Boren, Hannu


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute