Metla Hanke 7022

Käyttöpuun ja sen jakauman kuvaus tulevia hakkuumahdollisuuksia arvioitaessa

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1999-2000   Asiasanat: MELA, kuvioittainen arviointi, puuston kokojakaumat, puutavaralajit, runkokäyrämallit
Tutkimusohjelma: Metsätalouden suunnittelun tutkimusohjelma

Tavoitteet

Hankkeessa kehitetään tulevien hakkuumahdollisuuksien arviointia varten malliketju, jonka avulla runkopuu voidaan jakaa kuvausositteisiin (esim. puutavaralajeihin), joissa lopputuotteen ja teollisuusprosessien raaka-ainevaatimukset voidaan kuvata ja ottaa huomioon nykyistä tarkemmin ja joustavammin.

Hankkeen vetäjä: Nuutinen, Tuula
Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 5351
Sähköpostiosoite: tuula.nuutinen@metla.fi

Muut tutkijat: Hyvönen, Pekka, JO (2000), Kilpeläinen, Harri, JO (1999), Lappi, Juha, SU (1999-2000), Lempinen, Reetta, JO (1999-2000), Maltamo, Matti (1999), Mehtätalo, Lauri, JO (2000), Nissinen, Janne (2000), Pulkkinen, Päivi (1999), Siitonen, Markku, HE (1999-2000)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute