Metla Hanke 640085

Sienidiversiteetti js resurssien käyttö lahoavassa puuaineksessa

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2012-2016   Asiasanat: DNA analyysi, biodiversiteetti, ektomykoritsa, isotooppianalyysi, lahopuu, lahottajasienet
Tutkimusohjelma: Metsät moneen käyttöön

Tavoitteet

Tässä tutkimuksessa määritämme lahopuussa elävän sienilajiston molekyylibiologisin menetelmin lahopuusta eristetyn sieni- DNA:n avulla. Tutkimme eri sienilajien ja lajiryhmien merkitystä hajoamiselle ja kasvien ravinteiden saannille 13C ja 15N isotooppianalyysien avulla. Tutkimuksemme tuottaa uutta tietoa sienilajiston ekologiasta ja niiden merkityksestä ravinnekierrossa.

Tulokset

• Kuusitukkien lahottua 16 vuotta talousmetsässä ja luonnontilaisessa metsässä hoidettujen metsien tukit olivat hajonneet pidemmälle ja niiden sieniyhteisöt olivat erilaisia kuin luonnontilaisessa metsässä. Lahopuusta eristetyn DNA:n perusteella tutkittujen metsien sienilajimäärissä ei ollut selvää eroa. Naukkarinen, S. Diplomityö, Aalto-yliopisto, 2013 (pdf).

Esitelmät ja posterit

• Esitelmä: The 11th INTECOL (International Association for Ecology) Congress, Advancing ecology and making it count, 18-23 August 2013, London, UK. www.intecol2013.org

Mäkipää et al. Loss of diversity in fungal communities affects decomposition activity in Norway spruce wood (pdf).

• Posteri: First Global Soil Biodiversity Conference - Assessing soil biodiversity and its role for ecosystem services, 2-5 December 2014, Dijon, France http://www.gsbiconference.elsevier.com/

Mäkipää et al. N fixation in decaying Norway spruce logs.

Peltoniemi et al. Diversity of wood-decaying fungi is driven by habitat availability in managed and natural Norway spruce forests.

Rajala et al. Fungi inhabiting decaying Norway spruce logs: species diversity and habitat preferences determined by 454 sequencing.

• Esitelmä: BES and SFÉ Meeting, 9-12 December, Lille, France

Mäkipää et al. Biological N2 fixation in decaying wood –diazotrophic microbes in action

Järjestetyt seminaarit

Ecosystem services from dead wood in North European forests -workshop, 7.-8.4.2014

Hankkeen vetäjä: Mäkipää, Raisa
Metsäntutkimuslaitos > Luke, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2197
Sähköpostiosoite: raisa.makipaa@luke.fi

Muut tutkijat: Heinonen, Jaakko, JO (2013), Huhtiniemi, Susanna (2014), Leppänen, Sanna (2014), Nousiainen, Hannu, VA (2013-15), Rajala, Tiina, VA (2014-15), Sah, Shambhu (2012-14), Tuomivirta, Tero, VA (2014)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute