Metla Hanke 640076

Acidobakteerien ekologinen merkitys hiilen kierrossa arktisessa tundra maaekosysteemissä

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2011-2015   Asiasanat: Ilmastonmuutos, hiilenkierto, maaperäbakteerit, mikrobiyhteisöt, tunturimaa
Tutkimushankeryhmä: Metsämaatieteen hankeryhmä

Tavoitteet

Acidobakteerien ekologinen merkitys hiilen kierrossa arktisissa maaekosysteemeissä

Pohjoiset maaekosysteemit ovat suuria hiilenvarastoja sillä arvioidaan että kolmannes maapallon hiilestä on varastoitunut näihin. Pohjoisiin tundraekosysteemeihin sitoutuneen hiilen kohtalolla on näin ollen ratkaisevan tärkeä merkitys muuttuvassa ilmastossa. Lämpenevän ilmaston vaikutusten ymmärtäminen vaatii syvällistä tietämystä maaperän mikrobiyhteisöjen rakenteesta ja toiminnasta sekä siitä miten eri mikrobit vaikuttavat biogeokemiallisiin prosesseihin. Tässä hankkeessa selvitämme yhden maaperän pää-bakteerirymän merkitystä orgaanisen aineksen hajotuksessa. Acidobacteria fyyla on yksi arktisten tundraekosysteemien yleisimmistä bakteeriryhmistä, jonka merkitys ja toiminta tunnetaan kuitenkin huonosti. Hankkeessa selvitetään maasto- ja laboratoriokokein Acidobacteerien ekologinen rooli orgaanisen aineksen hajottajina. Päämääränä on on ymmärtää ekosysteemitasolla miten Acidobacteerien ja muiden maaperämikrobien verkostot toimivat orgaanisen aineksen hajotuksessa sekä lisätä perustietämystä maaperämikrobien aktiivisuudesta ja hiilen kiertoon liittyvistä mekanismeista.

Hankkeen vetäjä: Männistö, Minna
Metsäntutkimuslaitos > Luke, Rovaniemen toimipaikka, PL 16, 96301 ROVANIEMI
Puhelin: 029 532 5564
Sähköpostiosoite: minna.mannisto@luke.fi

Muut tutkijat: Ahonen, Saija (2014), Ganzert, Lars (2013-14)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute