Metla Hanke 640022

Laiduntajien vaikutusten mallintaminen ravinteiden kiertoon subarktisissa ekosysteemeissä

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2006-2008   Asiasanat: ilmastonmuutos, kasvien sekundääriaineet, porolaidunnus, ravinteiden kierto, tundra, tunturikoivu
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet 1 - Metsäekosysteemien rakenne ja toiminta

Tavoitteet

tunturikoivu Pohjoisissa systeemeissä kasvinsyöjillä on merkittävä vaikutus maaperän hiilen ja typen kiertoon liittyviin mikrobiologisiin prosesseihin. Pohjoiset systeemit muodostavat myös erityisen tapauksen maapallon systeemeissä, koska niihin on akkumuloitunut suuria määriä orgaanista ainesta, joka koostuu hitaasti hajoavista fenoliyhdisteistä ja humusaineista. Hankkeessa tutkitaan poronhoidon vaikutuksia maaperän hiilen ja ravinteiden kiertoon maaperän orgaanisen aineksen kemiallisen laadun muutosten kautta. Tutkimuksesta saadun tiedon ja mallintamisen avulla luodaan ennusteita poronhoidon pitkäaikaisvaikutuksista subarktisten systeemien toimintaan ja rakenteeseen eri aikajänteillä.


Hankkeessa tehtävä yhteistyö:tundra Minna-Maarit Kytöviita, Oulun yliopiston Biologian laitos

Anu Eskelinen, Oulun yliopiston Biologian laitos

Johan Olofsson, Uumajan yliopisto, Ruotsi

Claire deMazancourt, McGill yliopisto, Montreal, Kanada

Aino Smolander, Metla, Vantaa


Hankkeen vetäjä: Stark, Sari


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute