Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Metsien käytön tulevaisuus Suomessa -hanke

Sivukartta | Haku

Hanke on päättynyt ja tutkimusryhmä jatkaa ” Poliittisten ohjauskeinojen arviointi ja kehittäminen luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen edistamiseksi” - hankkeessa. Lisätietoja tämän uuden hankkeen sivuilta.

Tuloksia


Murroksen jälkeen – Metsien käytön tulevaisuus Suomessa

toim. Lauri Hetemäki, Sini Niinistö, Risto Seppälä ja Jussi Uusivuori

Metsiin perustuva energia ja ohjauskeinot

Uusiutuvan energian ohjauskeinolla on merkitystä: tuotantotuella valtion tukikustannukset alhaisimmat –uutiskirjeartikkeli kahdesta hankkeen tuoreesta tutkimusjulkaisusta

Jussi Lintunen ja Hanna-Liisa Kangas: Miten metsäbiomassan yhteispolton tukeminen vaikuttaa sähkömarkkinoihin?

Hanna-Liisa Kangas, Jussi Lintunen ja Jussi Uusivuori: Yhteispolttolaitoksen polttoainevalinta ja politiikan ohjauskeinot

Metsäteollisuuden tuotannon ja puunkäytön näkymät

Lauri Hetemäki ja Riitta Hänninen: Arvio Suomen puunjalostuksen tuotannosta ja puunkäytöstä vuosina 2015 ja 2020

Metsät ja ilmastonmuutos

Riitta Pipatti ym. (toimituskunta): Suomen viides maaraportti YK:n ilmastosopimukselle

  • Tilastokeskuksen kokoamassa maaraportissa kuvataan Suomen kasvihuonekaasupäästöjen kehitys ja esitellään kansallisia politiikkatoimia, joilla päästöjä pyritään vähentämään Kioton pöytäkirjan sekä EU:n ilmasto- ja energiapaketin tavoitteiden saavuttamiseksi. Siinä kerrotaan myös ilmastonmuutoksen vaikutuksista Suomessa ja sopeutumistoimista. Hankkeen tutkijat osallistuivat raportin kokoamiseen etenkin metsätalouden ja metsiä koskevan ilmastonmuutostutkimuksen osalta.
  • Englanninkielinen raportti Finland's Fifth National Communication under the United Nations Framework Convention on Climate Change (pdf) tilastokeskuksen sivuilla
  • Tietolaatikkona hankkeen tuloksiin perustuva esimerkki tutkimuksen mahdollisuuksista löytää perusteltuja ilmasto- ja energiapolitiikan keinoja, 5. maaraportin luku 8, s. 226 (pdf)

Risto Seppälä, Alexander Buck ja Pia Katila (toim.): Adaptation of Forests and People to Climate Change - A Global Assessment Report

>Lisää tuloksia kohdista Esitelmät, Julkaisut ja Ajankohtaista

Tavoitteet

Hankkeessa tutkitaan Suomen metsien käytön tulevaisuutta arvioimalla toimintaympäristön muutosten ja erilaisten toimintavaihtoehtojen vaikutuksia metsien käytölle ja tätä ohjaavalle politiikalle. Yhtenä keskeisenä tutkimusteemana on bioenergian ja ilmastopalveluiden merkitys.

Hanke koostuu kahdesta osasta: "Metsäalan hyvinvointiskenaariot" ja "Metsäalan merkitys bioenergian tuotannossa ja ilmastonmuutoksen lieventämisessä". Ensimmäisessäosassa selvitetään metsäsektorin kykyä tuottaa tuotantoon ja työllisyyteen perustuvaa hyvinvointia metsien eri käyttömuotojen osalta. Toisessa osassa tutkitaan tarkemmin kysymystä, mitä muutoksia ja mahdollisuuksia metsäalalle tuo bioenergian ja ilmastopalveluiden kysynnän odotettavissa oleva lisääntyminen. Tätä tarkoitusta varten hankkeessa rakennetaan simulointimalli, jolla voidaan tarkastella mm. erilaisten energia- ja ilmastopoliittisten politiikkatoimien vaikutuksia Suomen metsäsektoriin.

>Lisää kohdassa Tavoitteet

  Päivitetty: 02.07.2013 /KBym | Copyright Metla | Palaute