Metla Hanke 3635

Kohti genomista jalostusta - geenitiedon hyödyntäminen puun laadun jalostuksessa

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2014-2019   Asiasanat: Geeni, Genominen jalostus, Koivu, Kuusi, Metsänjalostus, Mänty, Puun laatuominaisuudet
Tutkimusohjelma: Puumateriaalit ja -tuotteet biotalouden rakentamisessa

Tavoitteet

Puun laatuominaisuuksiin vaikuttaminen jalostuksen keinoin on mahdollista ominaisuuksien runsaan geneettisen muuntelun vuoksi, mutta hidasta perinteisin menetelmin. Uusi genominen tietämys mahdollistaa haluttujen genotyyppien varhaisen tunnistamisen ja tehokkaan valinnan. Tässä hankkeessa 1) tunnistamme puuaineksen muodostukseen vaikuttavia tärkeitä geenejä ja niissä olevaa luontaista muuntelua ja 2) tutkimme genomisen jalostuksen mahdollisuutta havupuilla ja koivulla. Hankkeen työt ovat yhteisprojekteja kansallisten (Helsingin yliopisto, Oulun yliopisto) ja kansainvälisten (mm. EU projektit Tree4Future ja ProCoGen) toimijoiden kanssa. Tulokset pyritään saamaan käytäntöön mahdollisimman nopeasti Metlan johtaman kansallisen metsänjalostusohjelman siemenviljelysten suunnittelun ja geneettisen harvennuksen suunnittelun, sekä kasvullisen lisäyksen menetelmätestauksen kautta.

Hankkeen vetäjä: Kärkkäinen, Katri
Metsäntutkimuslaitos > Luke, Oulun toimipaikka, PL 413, 90014 Oulun yliopisto
Puhelin: 029 532 3767
Sähköpostiosoite: katri.karkkainen@luke.fi

Muut tutkijat: Harju, Anni, PU (2015), Nieminen, Kaisa, OU (2015), Vakkari, Pekka, VA (2015), Viherä-Aarnio, Anneli, VA (2015)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute