Metla Hanke 3632

Metsien aktiivisen ja monimuotoisen käytön suunnittelu - maanomistajan rajapinta maakunta- ja yleiskaavoitukseen

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2014-2018   Asiasanat: maankäytön suunnittelu, metsäsuunnittelu
Tutkimusohjelma: Metsät moneen käyttöön

Tavoitteet

Metsäbiotalouden tavoitteena on metsien aktiivinen ja monipuolinen käyttö. Tulevaisuudessa metsänomistajat voivat saada tuloja puunmyynnin lisäksi luontoarvokaupasta, käyttöoikeuksien (metsästys, virkistyskäyttöreitit) tai maiseman vuokrauksesta, metsien ei-puuaineisista tuotteista, hiilensidonnasta ja terveysvaikutuksista. Nykyisin yhteiskunta rajoittaa metsänomistajan vapautta metsiensä eri käyttö- ja tuotantomuotojen valinnassa erilaisilla maankäyttöön tai ympäristönsuojeluun liittyvillä määräyksillä. Tämän hankkeen tavoitteena on testata, voidaanko metsäsuunnittelutekniikoiden ja yhteistoiminnallisen palvelumuotoilun avulla sovittaa metsien eri käyttömuodot yhteen yhteiskunnan näkökulmasta vaikuttavammin ja maanomistajien näkökulmasta hyväksyttävämmin kuin käyttöä ohjaavilla aluevarauksilla ja niihin liittyvillä suojelumääräyksillä tai toimenpiderajoituksilla.

Hankkeen vetäjä: Packalen, Tuula
Metsäntutkimuslaitos > Luke, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 5351
Sähköpostiosoite: tuula.packalen@luke.fi


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute