Metla Hanke 3624

Markkinaymmärrys puutuotealan kilpailukyvyn edistäjänä

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2014-2017   Asiasanat: asiakkaat, kilpailukyky, kuluttajakäyttäytyminen, uudet ratkaisut
Tutkimusohjelma: Puumateriaalit ja -tuotteet biotalouden rakentamisessa

Tavoitteet

Hanke tukee puutuoteteollisuuden kilpailukyvyn ylläpitämistä ennakoimalla sen nykyisten ja uusien markkinoiden kehitystä. Ensimmäisessä työpaketissa kilpailukyvyn muutoksia tutkitaan esimerkiksi analysoimalla sahateollisuuden kilpailukykyä tilastollisten aineistojen avulla. Tässä keskitytään erityisesti perinteisten markkina-alueiden ulkopuolelle, esimerkiksi Pohjois-Afrikkaan ja Lähi-itään ja tarkastellaan markkinoita myös vuoteen 2020 asti. Toinen osa hanketta tutkii asiakaspreferenssejä. Asiakkaiden tarpeiden tunteminen ja kyky ennustaa heidän käytöstään pidemmällä aikavälillä on pohja puutuoteteollisuuden kestävälle kilpailukyvylle. Hankkeessa kehitetäänkin uusia menetelmiä asiakaspreferenssien tutkimukseen. Hankkeen kolmannessa työpaketissa sovelletaan muiden työpakettien tuloksia kartoittamaan sähköisen kaupan mahdollisuuksia puutuoteteollisuudessa. Tämän pohjalta kehitetään toimivampia liiketoimintamalleja yhdessä yhteistyöyritysten kanssa. Hanke kokonaisuudessaan tuottaa keinoja parantaa puutuotealan kilpailukykyä ymmärtämällä paremmin asiakasdynamiikkaa ja uusien markkinoiden mahdollisuuksia.

Hankkeen vetäjä: Riala, Maria
Metsäntutkimuslaitos > Luke, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 5343
Sähköpostiosoite: maria.riala@luke.fi

Muut tutkijat: Heräjärvi, Henrik, JO (2015), Hänninen, Riitta, VA (2015), Mutanen, Antti, JO (2014-15), Nummelin, Tuomas, VA (2015), Rimmler, Thomas, JO (2015), Räty, Tarmo, JO (2014-15), Viitanen, Jari, JO (2014-15)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute