Metla Hanke 3623

Metsien käyttö ja ekosysteemipalvelut - forSERVICE

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2014-2018   
Tutkimusohjelma: Metsät moneen käyttöön

Tavoitteet

Hankkeessa tutkitaan metsänkäsittelymenetelmien vaikutuksia ekosysteemien ominaisuuksiin ja niiden tuottamiin palveluihin keskittyen kasvillisuuden ja sieniyhteisöjen monimuotoisuuteen sekä niiden toiminnalliseen merkitykseen, lahopuudynamiikkaan, marja- ja sienisatoihin sekä metsäekosysteemin hiili- ja ravinnevarastoihin. Tieteellisen tutkimustiedon lisäksi keskeinen tavoite on kehittää toimivia indikaattoreita kuvaamaan ekosysteemipalveluissa tapahtuvia muutoksia Metsäbarometrissä hyödynnettäväksi. Hankkeessa käytetään pääasiallisesti olemassa olevia VMI- ja Metsäympäristön tilan seurannan pitkäaikaisia aineistoja sekä kokeellisissa tutkimuksissa kerättyjä aineistoja soveltuvin osin.

Hankkeen vetäjä: Merilä, Päivi
Metsäntutkimuslaitos > Luke, Oulun toimipaikka, PL 413, 90014 Oulun yliopisto
Puhelin: 029 532 4061
Sähköpostiosoite: paivi.merila@luke.fi

Muut tutkijat: Derome, Kirsti, OU (2015), Hartman, Markus, VA (2015), Hotanen, Juha-Pekka, JO (2014-15), Ilvesniemi, Hannu, VA (2015), Korpela, Leila, KP (2015), Lindroos, Antti-Jussi, VA (2014-15), Miina, Jari, JO (2015), Mäkipää, Raisa, VA (2015), Nieminen, Tiina, VA (2015), Nousiainen, Hannu, VA (2015), Nöjd, Pekka, VA (2015), Rautio, Pasi, RO (2014-15), Salemaa, Maija, VA (2014-15), Salo, Kauko, JO (2014-15), Tarvainen, Oili, OU (2015), Tolvanen, Anne, OU (2015), Tonteri, Tiina, VA (2014-15), Ukonmaanaho, Liisa, VA (2014-15), Vanha-Majamaa, Ilkka, VA (2015)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute