Metla Hanke 3620

Monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen yhteensovittaminen metsänhoidossa

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2014-2018   Asiasanat: Ekosysteemipalvelut, Kustannustehokkuus, Luonnon monimuotoisuus, Numeerinen optimointi, Ympäristö- ja luonnonvaratalous
Tutkimusohjelma: Metsät moneen käyttöön

Tavoitteet

Metsät tuottavat monia ekosysteemipalveluja kuten esimerkiksi raakapuuta, keräilytuotteita, riistaa, hiilensidontaa ja maisema-arvoja. Metsien kestävän käytön tueksi tarvitaan kokonaisvaltaista tietoa eri ekosysteemipalvelujen tuotantomahdollisuuksista ja vaihtosuhteista sekä ohjauskeinojen tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta. Tässä hankkeessa tarkastellaan ekosysteemipalvelujen ylläpitämisen ja tuottamisen kustannustehokkuutta numeerisen optimoinnin keinoin. Tätä varten kartoitetaan olemassa olevan tiedon pohjalta ekosysteemipalvelujen tuotantofunktioita, jotka yhdistetään MELA ja Motti -ohjelmistoihin. MELA ja Motti laskelmien avulla tavoitteena on selvittää, miten metsien käytön mahdolliset muutokset ja metsiköiden erilaiset käsittelytavat vaikuttavat ekosysteemipalveluihin ja luonnon monimuotoisuuteen puuntuotannon ohella metsikkö-, metsämaisema- ja suuraluetasoilla. Lisäksi tavoitteena on tunnistaa ohjauskeinoja, jotka edesauttavat ylläpitämään ja tuottamaan samanaikaisesti monia ekosysteemipalveluja ja luonnon monimuotoisuutta.

Hankkeen vetäjä: Juutinen, Artti

Muut tutkijat: Ahtikoski, Anssi, OU (2015), Haakana, Helena, VA (2015), Hirvelä, Hannu, VA (2015), Huhta, Esa, RO (2014-15), Härkönen, Kari, VA (2015), Kilpeläinen, Harri, JO (2014-15), Kurttila, Mikko, JO (2015), Mäkipää, Raisa, VA (2014-15), Packalen, Tuula, JO (2015), Salminen, Hannu, RO (2015), Salminen, Olli, VA (2015), Sievänen, Risto, VA (2014-15)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute