Metla Hanke 3616

Puun laatuominaisuudet ja niiden fenotyypitys metsänjalostuksen tarpeisiin

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2014-2018   Asiasanat: kustannustehokkuus, laadun fenotyypitys, metsänjalostus, mittaus, puu raaka-aine, resistenssi, uuteaineet
Tutkimusohjelma: Puumateriaalit ja -tuotteet biotalouden rakentamisessa

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on löytää kustannustehokkaita menetelmiä puun laadun ja siihen vaikuttavien ominaisuuksien tunnistamiseen ja mittaamiseen, jotta metsänjalostuksella saatavia jalostushyötyjä voidaan viedä käytäntöön mahdollisimman nopeasti ja tuottaa halutunlaista metsänviljelyaineistoa. Metsänjalostuksessa ollaan vähitellen siirtymässä merkkiavusteiseen valintaan eli genomiseen jalostukseen, jonka menetelmät jatkuvasti halpenevat ja nopeutuvat. Niinpä metsänjalostuksen pullonkaulaksi onkin muodostumassa fenotyypin tunnistamisen ja mittauksen hitaus ja vaikeus. Tällä hetkellä jalostuksen kehittämistarpeet kohdistuvatkin voimallisesti kasviyksilöiden toivotun ilmiasun kustannustehokkaaseen, helppoon, nopeaan ja varmaan tunnistamiseen eli fenotyypitykseen. Tässä metsänjalostuksen, puutieteen ja metsäpatologian erityisosaamista yhdistävässä hankkeessa on tavoitteena 1) lisätä ymmärrystä perinnöllisestä vaihtelusta osana puuraaka-aineen ominaisuuksien kokonaisvaihtelua, 2) löytää laatuominaisuuksien perinnöllisen vaihtelukomponentin määrittämiseen parhaiten sopivat mittausmenetelmät sekä 3) arvioida, missä määrin puun laatuominaisuuksiin voidaan vaikuttaa metsänjalostuksen avulla. Hankkeessa tuotetaan raaka-ainetietoa, jolla pystytään parantamaan puumateriaalin kilpailukykyä. Lukuisista puun usein hyvin kompleksisista teknisistä laatuominaisuuksista on malliominaisuuksiksi otettu sellaisia, joiden taustasta on tietoa. Mukana on sekä fysikaalisia että kemiallisia ominaisuuksia kuten koivun ja kuusen puuaineksen tiheys sekä männyllä sydänpuun uuteainepitoisuus. Myös resistenssillä männynjuurikääpää vastaan on suuri vaikutus puuaineksen laatuun ja tässä hankkeessa kehitetään menetelmiä männynjuurikäävälle resistenttien puuyksilöiden tunnistamiseksi. Tavoitteenamme on muutamien eri puulajien malliominaisuuksien tutkimisen välityksellä tuoda lisätietoa ja käytännön sovelluksia puun raaka-aineominaisuuksien jalostamista varten sekä perinteisen jalostuksen että genomisen jalostuksen tarpeisiin.

Hankkeen vetäjä: Harju, Anni
Metsäntutkimuslaitos > Luke, Punkaharjun toimipaikka, Finlandiantie 18, 58450 PUNKAHARJU
Puhelin: 029 532 5116
Sähköpostiosoite: anni.harju@luke.fi

Muut tutkijat: Antikainen, Jukka, JO (2015), Aronen, Tuija, PU (2015), Haapanen, Matti, VA (2015), Hagqvist, Risto, HA (2014-15), Hantula, Jarkko, VA (2015), Heräjärvi, Henrik, JO (2015), Kärkkäinen, Katri, OU (2015), Möttönen, Veikko, JO (2015), Piri, Tuula, VA (2014-15), Pulkka, Susanna (2014), Ruotsalainen, Seppo, PU (2015), Tapanila, Tarja, VA (2015), Venäläinen, Martti, PU (2014-15), Viherä-Aarnio, Anneli, VA (2014-15), Ylioja, Tiina, VA (2014-15)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute