Metla Hanke 3614

Puumateriaalit ja -tuotteet biotalouden rakentamisessa - tutkimusohjelman koordinointi, viestintä ja yhteiset tehtävät

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2014-2018   Asiasanat: arvoketjut, biotalous, liiketoimintainnovaatiot, metsägenetiikka, mittaus, puumateriaalit, puunjalostus
Tutkimusohjelma: Puumateriaalit ja -tuotteet biotalouden rakentamisessa

Tavoitteet

Metsä- ja puutuoteala ovat avainasemassa suomalaisen biotalouden kehittämisessä. Puutuotealan uudet toimintamallit, tuotteet, palvelut ja niihin yhdistetty elinkaariajattelu lisäävät alan ja sen yritysten kilpailukykyä. Metsäntutkimuslaitoksen tutkimus- ja kehittämisohjelma Puumateriaalit ja -tuotteet biotalouden rakentamisessa (2014–2018) luo osaamisen perustaa biotalouden kehittämiselle puutuotealan kautta ja uusia mahdollisuuksia puutuotealalle toimia biotalousyhteiskunnassa.

Ohjelmassa tutkitaan ja kehitetään puutuotealan arvoketjuja liiketoimintamalleista raaka-aineeseen viidellä teema-alueella: 1) Puutuoteala biotaloudessa, 2) Puun käyttö, 3) Puuraaka-aineet ja materiaalit, 4) Puun mittaus, 4) Puun perimä ja laatu. Puutuoteala biotaloudessa -teema muodostaa koko ohjelmaa läpileikkaavan osan kooten aineksia muista neljästä teemasta. Se tuottaa ennakoivaa ja syntetisoivaa tietoa toimintaympäristöstä puutuotealan näkökulmasta, analysoi hyviä käytäntöjä muilta toimialoilta ja määrittää keinoja biotalousajattelun kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi toimialan yritysten liiketoiminnassa.

Tämä hanke toimii tutkimus- ja kehittämisohjelman koordinaatio- ja tiedonjalkautushankkeena vastaten ohjelman kokonaissuunnittelusta, seurannasta ja raportoinnista, teema-alueiden ja hankkeiden yhteistyöstä, tuotetun tiedon ja toimintamallien saattamisesta sidosryhmien ja asiakkaiden käyttöön ja muusta viestinnästä. Hanke tukee ohjelman tutkimus- ja kehittämishankkeiden kumppanuuksien muodostamista, rahoitussuunnittelua ja tutkimustiedon tuotteistamista. Hankkeen puitteissa toteutetaan myös state-of-art tarkasteluja biotalouden merkityksestä teema-alueiden aihepiireissä tutkimus- ja kehittämistyön suuntaamiseksi.

Hankkeen vetäjä: Verkasalo, Erkki
Metsäntutkimuslaitos > Luke, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 3020
Sähköpostiosoite: erkki.verkasalo@luke.fi

Muut tutkijat: Ahtikoski, Anssi, OU (2015), Antikainen, Jukka, JO (2015), Harju, Anni, PU (2015), Heräjärvi, Henrik, JO (2014-15), Hujala, Teppo, VA (2015), Hänninen, Riitta, VA (2014-15), Kärkkäinen, Katri, OU (2015), Lindblad, Jari, JO (2015), Nummelin, Tuomas, VA (2015), Riala, Maria, VA (2015), Venäläinen, Martti, PU (2015)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute