Metla Hanke 3602

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO 2008-2020) seuranta ja vaikutukset

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2013-2016   
Tutkimushankeryhmä: Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO 2008-2016) ohjauskeinoja ja vaikutusten seurantaa tukeva tutkimus 2009-2016

Tavoitteet

Hankkeessa seurataan Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman METSO 2008–2020 ekologisia, taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia sekä tuotetaan tietoa monimuotoisuuden turvaamisen politiikan suunnittelijoiden ja toteuttajien tarpeisiin. Hankkeessa tuotetaan ja raportoidaan METSO-ohjelman toteutuksessa, seurannassa, arvioinnissa ja kehittämisessä tarvittavaa tietoa ohjelman eri osa-alueiden käytännön toteuttamisesta ja kehittämistarpeista. Ohjelman ekologisesta vaikuttavuudesta kootaan uusia aineistoja vertaamalla METSO-ohjelmassa pysyvästi suojeltuja sekä määräaikaisin sopimuksin turvattuja kohteita talousmetsiin käyttäen kustannustehokkaita inventointimenetelmiä. Hankkeessa kehitetään lahopuudynamiikan ennustemalleja siten, että ao. malleja voidaan edelleen hyödyntää tehtäessä Motti-ohjelmistolla metsikkötason laskelmia metsänsuojelun ekologisista ja taloudellisista vaikutuksista. Hanke laatii ehdotuksen toimintamalliksi tilakohtaiseen metsäluonnonhoidon suunnitteluun ja suunnitelmatiedon käyttöön luonnonhoidon toteutuksessa.

Hankkeen vetäjä: Rantala, Mirja

Muut tutkijat: Ahtikoski, Anssi, OU (2014-15), Hujala, Teppo, VA (2013), Hynynen, Jari, VA (2015), Hytönen, Marjatta, VA (2013-15), Kojola, Soili (2014), Koskela, Terhi, VA (2013,2015), Penttilä, Reijo (2013-14), Siitonen, Juha, VA (2013-15), Suihkonen, Lauri (2013)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute