Metla Hanke 3598

Venäjän, Keski- ja Itä-Euroopan maiden metsäsektorien ajankohtaisseuranta

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2013-2017   Asiasanat: Itä-Eurooppa, Venäjä, kansainvälinen metsätalous, kestävä metsätalous, metsäteollisuus, puumarkkinat, tietopalvelu
Tutkimushankeryhmä: Kehittyvä metsäsektori Venäjällä sekä Keski- ja Itä-Euroopan maissa - vaikutukset Suomeen

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tuottaa ajankohtaistietoa Venäjän ja Keski- ja Itä-Euroopan maiden metsäsektorien kehityksestä ja ylläpitää maita koskevia metsätietopalveluja (www.idanmetsatieto.info, www.metla.fi/metinfo/kie). Tarkastelun kohteena ovat kohdemaiden metsäsektorien tila sekä metsätaloudessa ja -politiikassa tapahtuvat merkittävimmät muutokset.

Yksityiskohtaisemman tutkimuksen kohteena ovat Luoteis-Venäjän puumarkkinat, puun hinnan muodostuminen, puumarkkinoiden kilpailullisuus ja alueellisuus sekä puun kysyntään ja tarjontaan vaikuttavat tekijät. Lisäksi tarkastellaan Venäjän WTO-jäsenyyden vaikutuksia Venäjän puumarkkinoilla ja arvioidaan jäsenyyden merkitystä Suomen puumarkkinoiden kannalta.

Hankkeessa pyritään myös kehittämään Metlan Venäjä-osaamiseen perustuvia tuotteita.

Hankkeen vetäjä: Karvinen, Sari
Metsäntutkimuslaitos > Luke, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 3256
Sähköpostiosoite: sari.karvinen@luke.fi

Muut tutkijat: Gerasimov, Yury (2013), Karjalainen, Timo (2015), Leinonen, Timo (2013-15), Lopatin, Eugene, JO (2015), Mutanen, Antti, JO (2013-14)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute