Metla Hanke 3582

Juurikäävän biologia ja torjunta

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2012-2016   
Tutkimushankeryhmä: Metsätuhojen hankeryväs

Tavoitteet

Juurikääpä toimii hyvin monimuotoisen virusyhteisön isäntänä. Osahankkeessa 1 selvitetään mahdollisuuksia torjua männynjuurikääpää äskettäin löytyneen viruksen avulla. Tämä virus heikentää laboratorio-oloissa juurikäävän kasvun murto-osaan. Tässä työssä selvitetään sen vaikutusta juurikäävän kasvuun puussa, juurikäävän lahotuskykyyn ja juurikäävän kykyyn tartuttaa männyntaimia. Ensimmäinen havainto tyvitervastaudista Etelä-Pohjanmaalla tehtiin Alajärvellä 2006. Viime vuosina uusia tyvitervastautiesiintymiä on löytynyt mm. Isokyröstä, Vähäkyröstä, Ylistarosta, Kuortaneelta, Kauhajoelta ja Lapualta. Tyypillisiä tuhokohteita ovat mustikkatyypille istutetut 10-15-vuotiaat männiköt. Osahankkeen 2 tavoitteena on selvittää syy viljelymänniköiden juurikääpätartunnoille ja löytää keinot, joiden avulla voidaan tehokkaimmin rajoittaa taudin etenemistä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen ja alueen metsänhoitoyhdistysten kanssa. Juurikääpälajien levinneisyys ja runsaus Suomessa tunnetaan huonosti. Systemaattista inventointia lajitasolla ei ole aiemmin tehty. Varsinkin Pohjois-Suomen osalta tiedot ovat hyvin puutteellisia. Osahankkeessa 3 inventoidaan molempien juurikääpälajien levinneisyys ja yleisyys Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan sekä eteläisen Lapin havumetsistä. Lisäksi evaluoidaan VMI-aineiston käyttökelpoisuus juurikäävän levinneisyyden määrittämiseen.

Hankkeen vetäjä: Hantula, Jarkko
Metsäntutkimuslaitos > Luke, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 5419
Sähköpostiosoite: jarkko.hantula@luke.fi

Muut tutkijat: Henttonen, Helena, VA (2015), Kaitera, Juha, OU (2013-15), Müller, Michael, VA (2012-15), Nevalainen, Seppo, JO (2012-13,2015), Nuorteva, Heikki, VA (2012,2015), Perttunen, Jari, VA (2012-15), Piri, Tuula, VA (2012-15), Sievänen, Risto, VA (2015), Tuomivirta, Tero, VA (2012-15), Vuorinen, Martti, SU (2012)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute