Metla Hanke 3568

EU 2020 - Skenaariotarkastelut puuperäisen bioenergian kysynnän ja tarjonnan kehityksestä ja vaikutuksista metsäsektoriin Euroopassa

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2012-2016   
Tutkimusohjelma: ForestEnergy2020

Tavoitteet

Hanke tuottaa tietoa metsien biomassan ja siitä valmistettujen hyödykkeiden markkinanäkymistä (kysyntä, tarjonta, hinnat) Euroopassa ja kansallisella tasolla, kun metsien käyttöön kohdistuu poliittisista päätöksistä ja muista toimintaympäristöön vaikuttavista tekijöistä seuraavia muutospaineita. Biomassan ohjautumista metsäteollisuuden raaka-aineeksi ja energian tuotantoon tarkastellaan samanaikaisesti. Energiakäytön osalta tarkastelun kohteena ovat paitsi perinteinen sähkön ja lämmön tuotanto, myös uusien tuotteiden, kuten nestemäisten biopolttoaineiden valmistus. Hanke lisää tietoa siitä, miten metsäteollisuus Euroopassa ja Suomessa sopeutuu kiristyvään kilpailuun puusta energiasektorin kanssa. Hanke myös selvittää politiikkatoimiin sekä kansainväliseen kauppaan ja metsäteollisuuden kehitykseen kytkeytyviä reunaehtoja sille, että Suomen ja muiden EU-maiden puupohjaisen energian käyttötavoitteet saavutetaan. Tarkastellessaan metsävarojen käytön kehitystä hankkeen tutkimus luo pohjaa myös metsien tuottamaan biomassaan perustuvan energiantuotannon ilmastovaikutusten arvioimiselle.

Hankkeen vetäjä: Kallio, Maarit
Metsäntutkimuslaitos > Luke, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 5434
Sähköpostiosoite: maarit.kallio@luke.fi


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute