Metla Hanke 3558

Eri-ikäisrakenteisten ja monijaksoisten metsien käsittely

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2012-2016   
Tutkimusohjelma: Tulevaisuuden metsät ja metsänhoito 2012-2016

Tavoitteet

Hanke tuottaa tietopohjan eri-ikäisrakenteisten ja kaksijaksoisten metsien kasvatuksen toimintasuosituksille ja toimintamalleille erilaisissa tilanteissa. Eri-ikäismetsän kehityksen simulointisysteemi(ErikaMotti ) rakennetaan valmiiksi eteläsuomalaisia kuusikoita varten. Alustavat sovellukset männiköitä ja tasaikäisen metsän konversiovaiheita varten laaditaan. Tärkeimmistä monirakenteisen metsän kasvatuksen käytännön vaihtoehdoista tehdään state-of-the-art –katsaukset tutkijoiden ja käytännön asiantuntijoiden yhteistyönä. Keskeisistä vaihtoehdoista tehdään kvantitatiiviset analyysit, joihin liittyviä riskejä ja reunaehtoja tutkitaan herkkyysanalyysillä. Niitä ovat kuusikoiden poiminta- ja pienaukkohakkuu, mäntyvaltaisten metsien poiminta- ja pienaukkohakkuu, tasaikäisen metsän muuttaminen eri-ikäismetsäksi, kaksijaksoisten metsien kasvatus, sekä eri-ikäismetsän mahdollisuudet ja tarve turvemaiden käsittelyssä metsänviljelyn tai luontaisen uudistamisen vaihtoehtona. Tarkastelun kohteena ovat metsänhoidollinen toimivuus, puuntuotos, puunkorjuu, kannattavuus, ekosysteemipalvelut ja monimuotoisuus.

Hankkeen vetäjä: Valkonen, Sauli
Metsäntutkimuslaitos > Luke, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 5507
Sähköpostiosoite: sauli.valkonen@luke.fi

Muut tutkijat: Eerikäinen, Kalle, JO (2012-14), Hallikainen, Ville, RO (2015), Hökkä, Hannu, RO (2012-15), Laamanen, Ville (2012), Martz, Francoise, RO (2014-15), Mäkinen, Harri, VA (2015), Niemistö, Pentti, PA (2012-15), Ojansuu, Risto, VA (2015), Piispanen, Riikka, VA (2012-15), Piri, Tuula, VA (2012,2014-15), Repola, Jaakko, RO (2015), Saarinen, Markku, PA (2014-15), Saksa, Timo, SU (2013-15), Saranpää, Pekka, VA (2013), Siipilehto, Jouni, VA (2015), Siren, Matti, VA (2012-15)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute