Metla Hanke 3555

Kustannusten ja laadun hallinta metsänhoidossa

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2012-2016   
Tutkimusohjelma: Tulevaisuuden metsät ja metsänhoito 2012-2016

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on

a) metsäammattilaiset ja metsänomistajat tuntevat ja omaksuvat käyttöönsä nykyistä paremmin koko metsänuudistamisketjun kattavat kustannustehokkaat ja laadukkaaseen lopputulokseen johtavat toimintamallit,

b) laadunhallinnan työkaluja (kuten omavalvonta) otetaan käyttöön metsänhoitotöissä, mikä nostaa toiminnan laatua ja pienennetään laadun vaihtelua nykyisestä,

c) laadunhallinnan menetelmien käytön yleistyessä ja yhdenmukaistuessa metsähoitotöissä realisoituvat mm. omavalvonnalla saatavan tiedon hyödyt toiminnan kehittämisessä sekä metsävaratiedon ylläpidossa ja

d) analysoida istutuskuusikoiden ja kylvömänniköiden ensiharvennukseen ulottuvien uudistamisketjujen kustannustehokkuutta.

Hankkeen vetäjä: Saksa, Timo
Metsäntutkimuslaitos > Luke, Suonenjoen toimipaikka, Juntintie 154, 77600 SUONENJOKI
Puhelin: 029 532 4834
Sähköpostiosoite: timo.saksa@luke.fi

Muut tutkijat: Kankaanhuhta, Ville, SU (2012-15), Tervo, Leo, SU (2012-15), Uotila, Karri (2015)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute