Metla Hanke 3554

Koneistutus: taimituotanto ja taimien maastomenestyminen

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2012-2016   Asiasanat: ahava, fysiologia, istutusajankohta, istutussyvyys, juurtuminen, karaistuminen, kasvinsuojelu, koivu, koneistutus, kuusi, maanmuokkaus, metsänuudistaminen, mänty, mätästys, paakkutaimi, silmu, syysistutus, taimikasvatusmenetelmät, taimitarha, taimituotanto, tietopalvelu, tukkimiehentäi
Tutkimusohjelma: Tulevaisuuden metsät ja metsänhoito 2012-2016

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on löytää keinoja koneellisen istutuksen toimintaedellytyksien parantamiseksi mukauttamalla taimituotantomenetelmiä keväästä syksyyn jatkuvia istutuksia varten, sekä laajentamalla koneistutuksen käyttöalueita. Tavoitteena on tutkia koneelliseen istutukseen liittyviä riskejä muun muassa hienojakoisilla mailla ja syväistutuksessa. Hankkeessa tutkitaan, voidaanko laajentamalla taimituotantokautta talveen parantaa taimituotannon joustavuutta (kysyntä/tarjonta), vähentää taimien varastointitarvetta sekä tuottaa kasvukauden eri istutusajankohtiin soveltuvia taimia. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta käyttää koneistutuksessa myös männyn ja koivun paakkutaimia sekä jatkaa istutuskautta vielä lokakuulle. Tutkimuksen ohella panostetaan käytännön toimijoiden konsultointiin ongelmatapauksissa sekä tiedonsiirtoon käytäntöön kirjoittamalla yleistajuisia kirjoja, lehtiartikkeleita sekä järjestämällä koulutustilaisuuksia metsäammattilaisille.

Hankkeen vetäjä: Riikonen, Johanna
Metsäntutkimuslaitos > Luke, Suonenjoen toimipaikka, Juntintie 154, 77600 SUONENJOKI
Puhelin: 029 532 5326
Sähköpostiosoite: johanna.riikonen@luke.fi

Muut tutkijat: Heiskanen, Juha, SU (2012-15), Himanen, Katri, SU (2015), Luoranen, Jaana, SU (2012-15), Poteri, Marja, SU (2012-15), Rikala, Risto (2012), Salo, Ohto (2013), Smolander, Heikki, SU (2012-15), Sutinen, Sirkka, JO (2012-15), Viiri, Heli, JO (2012)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute