Metla Hanke 3552

Koneellisen metsänhoidon kehittäminen ja käyttöönotto

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2012-2016   Asiasanat: istutus, koneellistaminen, maanmuokkaus, taimikonharvennus, taimikonhoito, teknologia, varhaisperkaus
Tutkimusohjelma: Tulevaisuuden metsät ja metsänhoito 2012-2016

Tavoitteet

Tavoitteena on:

1) rakentaa, pilotoida käytännössä ja analysoida toimintamallit koneellisen istutuksen ja taimikonhoidon (varhaisperkaus, taimikon harvennus)suunnitteluun ja ohjaukseen,

2) kehittää menetelmiä työn tuottavuuden, kustannusten ja laadun vaihtelun hallintaan koneellisessa metsänhoidossa

3) tutkia uusien ja lupaavien laite- tai koneideoiden tuottavuus, kustannukset ja työjäljen laatu sekä tutkia uusien teknologisten sovellusten (mm. aistin- ja ohjaustekniikat, GPS, GIS) käyttökelpoisuutta koneellisessa metsänhoidossa.

4) kehittää ja tukea tutkimuksen keinoin koneellisen metsänhoidon tuotekehitystä, kaupallistamista ja markkinointia (ml. vientimarkkinat)

Hankkeen vetäjä: Saarinen, Veli-Matti
Metsäntutkimuslaitos > Luke, Suonenjoen toimipaikka, Juntintie 154, 77600 SUONENJOKI
Puhelin: 029 532 4847
Sähköpostiosoite: veli-matti.saarinen@luke.fi

Muut tutkijat: Hallongren, Heidi (2013), Juntunen, Marja-Liisa, VA (2012), Rantala, Juho (2012)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute