Metla Hanke 3547

Metsien inventoinnin menetelmät

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2011-2015   
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet - Metsätalouden ja metsäympäristön tietovarannot

Tavoitteet

Metsien inventointimenetelmien kehitys on aloitettu Suomessa 1900-luvun alussa. Tutkimushanke jatkaa tätä metodista kehitystä. Se sisältää maastoinventoinnin otannan tutkimuksen ja suunnittelun, tuloslaskennassa tarvittavien mallien laatimisen sekä tuloslaskennan menetelmien tutkimuksen ja kehityksen. Hankkeessa kehitetään sekä maastomittauksiin että yhdistettyihin maastomittauksiin ja kaukokartoitustietoihin perustuvia inventointimenetelmiä. Metodeja sovelletaan Suomen valtakunnan metsien inventoinnissa. Hankkeen tavoite on kehittää uuden sukupolven metsien inventointi, joka tuottaa tietoa eri kokoisten alueiden metsäsuunnitteluun. Hankkeella on suorat yhteydet kaikkien Euroopan maiden ja suurten metsämaiden metsien inventointeihin. Kehitettävät menetelmät ovat suoraan käyttökelpoisia maapallon eri puolilla. Kehitystyön tuloksena Suomen valtakunnan metsien inventointi on yksi maailman edistyneimmistä. Hanke tuottaa ja julkaisee monilähdeinventointiin perustuvat kunnittaiset ja karttamuotoiset metsävaratiedot. Hankkeessa kehitetään YK:n ilmastosopimuksen edellyttämää maankäytön ja maankäytön muutosten metsiin liittyvää kasvihuonekaasujen raportointia ja huolehditaan käytännön raportoinnista mukaan lukien Kioton pöytäkirjan vaatimukset.

Hankkeen vetäjä: Kangas, Annika
Metsäntutkimuslaitos > Luke, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 2461
Sähköpostiosoite: annika.kangas@metla.fi

Muut tutkijat: Heikkinen, Juha, VA (2011-12,2015), Henttonen, Helena, VA (2011-15), Katila, Matti, VA (2011-15), Mäkisara, Kai, VA (2011-15), Tomppo, Erkki (2011-15), Tuomainen, Tarja, VA (2015)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute