Metla Hanke 3536

Venäjän, Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2010-2012   
Tutkimushankeryhmä: Kehittyvä metsäsektori Venäjällä sekä Keski- ja Itä-Euroopan maissa - vaikutukset Suomeen

Tavoitteet

Hankkeessa kehitetään ja ylläpidetään Venäjän metsätalouden internetpalvelua (www.idanmetsatieto.info) sekä Keski- ja Itä-Euroopan (KIE) metsätietopalvelua (www.metla.fi/metinfo/kie). Idän metsätieto -palvelua päivitetään viikottain Venäjän metsätalouteen liittyvien uutisten osalta erityisesti venäläisiin lähteisiin perustuen. Uutta sisältöä luodaan seuraamalla ja analysoimalla Venäjän metsäsektorin toimintaa ja kehitystä sekä venäläistä metsätutkimusta. Venäjän puolella lisätään tietoa Suomen metsäsektorista venäjänkielisen rinnakkaissivuston www.lesinfo.fi kautta.

KIE-metsätietopalvelua laajennetaan kattamaan vähintään yhdeksän Keski- ja Itä-Euroopan maata (Latvia, Liettua, Puola, Romania, Slovakia, Tsekki, Ukraina, Valko-Venäjä, Viro). Palveluun tuotetaan perustietoa metsäsektorista, asiantuntijoiden analyysejä ja artikkeleita metsäsektorin tilasta sekä ajankohtaista tietoa suurimmista muutoksista kyseisten maiden metsätaloudessa ja -politiikassa. Palvelut toimivat myös tärkeänä levittämiskanavana muissa Venäjän sekä Keski- ja Itä-Euroopan metsätalouden tutkimus- ja kehityshankkeissa saavutetuille tuloksille.

Hankkeen vetäjä: Karvinen, Sari
Metsäntutkimuslaitos > Luke, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 3256
Sähköpostiosoite: sari.karvinen@luke.fi

Muut tutkijat: Gerasimov, Yury, JO (2010,2012), Karjalainen, Timo, JO (2010), Tommola, Päivi (2010), Välkky, Elina, JO (2010-12)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute