Metla Hanke 3534

Maankäsittelyn ja lannoituksen vaikutus metsämaahan ja puustoon

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2010-2015   
Tutkimushankeryhmä: Metsämaatieteen hankeryhmä

Tavoitteet

Tässä hankkeessa toteutetaan metsämaatieteen osaamisryhmän alaan kuuluvia tutkimuksia sekä ylläpidetään tieteenalaan toimintaan kuuluvien pitkäaikaisten kenttäkokeiden verkostoa. Hanke tuottaa käynnissä olevien tutkimusohjelmien tavoitteita tukevaa tietoa kangasmetsien hoidon ja käytön perusteista ekologisesti kestävää ja taloudellisesti kannattavaa puuntuotantoa varten. Työpaketin 'Maan käsittelyn ja lannoituksen vaikutus maaperään ja puustoon' tavoitteena on määrittää metsänhoitotoimenpiteiden, kuten typpi- ja moniravinnelannoituksen, tuhkalannoituksen, kalkituksen, maanmuokkauksen ja kulotuksen vaikutuksia maan ominaisuuksiin, puuston ravinnetilaan, kasvuun ja hiilitaseeseen. Työpaketissa 'Metsämaiden rapautumisvirrat ja - prosessit' tutkitaan mineraalien rapautumisnopeuteen vaikuttavia tekijöitä sekä arvioidaan rapautumisessa vapautuvien ravinteiden määrää. Työpaketissa 'Maaperäeläinyhteisöjen monimuotoisuus ja toiminta' tutkitaan maaperäeliöstön monimuotoisuutta ja toiminnallista roolia karikkeen ja maaperän haitallisten aineiden hajottajana. Työpaketissa ’Metsämaan hiilivaraston koko ja varaston koon muutos eri tavoin käsitellyissä metsissä’ tuotetaan alueellisesti edustavaa uutta tietoa metsämaan hiilivarastojen koosta sekä selvitetään, voidaanko maan hiilivaraston koon muutos tulevaisuudessa määrittää maastohavaintoihin perustuvan suoran mittttauksen avulla. Työpaketissa ’Sentrifugointimenetelmällä erotetun maaveden ominaisuudet’ käsitellään aikaisemmissa hankkeissa tuotetut havaintoaineistot valmiiksi käsikirjoituksiksi sekä kehitetään maaveden erotusmenetelmiä. Työpaketin ’Puulaji ja metsämaan ominaisuudet´ tavoitteena on ymmärtää aikaisempaa paremmin niitä mekanismeja, joilla eri puulajit vaikuttavat maahan. Työpaketissa saatetaan valmiiksi aikaisemmassa hankkeessa tuotettuhin aineistoihin perustuvat käsikirjoitukset.

Hankeryhmään kuuluu myös kolme ulkopuolisella rahoituksella toteutettavaa hanketta.

Hankkeen vetäjä: Ilvesniemi, Hannu
Metsäntutkimuslaitos > Luke, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2440
Sähköpostiosoite: hannu.ilvesniemi@luke.fi

Muut tutkijat: Ahola, Arto, VA (2015), Derome, Kirsti, OU (2012-15), Fritze, Hannu, VA (2015), Hartman, Markus, VA (2013,2015), Heiskanen, Juha, SU (2011-15), Hynynen, Jari, VA (2015), Hytönen, Jyrki, KA (2015), Kitunen, Veikko, VA (2013-15), Korhonen, Kari Tapani, JO (2015), Kukkola, Mikko, VA (2010-15), Lindgren, Martti, VA (2010-15), Lindroos, Antti-Jussi, VA (2013-15), Mäkitalo, Kari, RO (2015), Nieminen, Tiina, VA (2015), Piispanen, Juha, OU (2015), Poikolainen, Jarmo, OU (2015), Pulkkinen, Pertti, HA (2015), Ruokolainen, Maija, VA (2014), Saarsalmi, Anna, VA (2010-15), Salonen, Sinikka (2011-15), Sievänen, Risto, VA (2015), Siipilehto, Jouni, VA (2015), Smolander, Aino, VA (2013-15), Tamminen, Pekka (2011-13), Tapanila, Tarja, VA (2013-15), Tomppo, Erkki (2015), Ukonmaanaho, Liisa, VA (2015), Wall, Antti, KA (2013,2015)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute