Metla Hanke 3532

Soiden monimuotoisuutta ja monikäyttöä edistävä ennallistaminen ja kunnostus

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2010-2014   Asiasanat: ennallistaminen, kasvihuonekaasut, monimuotoisuus, suo, tuhkalannoitus, turve, turvesuopohja
Tutkimusohjelma: Metsät moneen käyttöön

Tavoitteet

Hanke:
1) tutkii ennallistamisen vaikutuksia suoekosysteemien rakenteeseen ja toimintaan,
2) selvittää ennallistamisen kustannustehokkuutta,
3) tuottaa tietoa turvetuotannosta vapautuvien suopohjien metsittämistoimenpteistä.

Tavoitteena on tuottaa tietoa ennallistamisen ekologisesta ja taloudellisesta kestävyydestä suunnittelun ja päätöksenteon tueksi.

Ensimmäinen osahanke selvittää, miten soiden erilaiset ennallistamistoimenpiteet vaikuttavat suon pohjaveden tasoon, ravinteisuuteen, kasvillisuuteen, puustoon ja karikkeen sekä turpeen hajoamisprosesseihin. Lisäksi tutkitaan lämpötilan nousun ja ennallistamisen vaikutusta kasvihuonekaasujen vaihtoon, jotta voidaan arvioida ilmastonmuutoksen ja suovedenpinnan muutoksen yhteisvaikutusta kasvihuonekaasupäästöihin.

Toinen osahanke tarkastelee prosessia, jolla ennallistamisen kustannustehokkuutta ja laatua kehitetään ja mitataan (tasapainotettu tuloskortti, BSC) ja selvittää, kuinka järjestelmä käytännön tilanteissa toimii. Keskeisellä sijalla on selvittää, kuinka tieteellinen tieto ja oppimiseen perustuva käytännön tieto tunnistetaan ja hyödynnetään prosessin aikana.

Kolmas osahanke selvittää metsitysmenetelmän ja turve- ja puutuhkalannoitteiden vaikutusta kasvillisuuteen ja metsikön alkukehitykseen turvetuotannosta vapautuvilla suopohjilla.

Hankkeen tutkimusta täydentää Pohjois-Pohjanmaan ja Länsi-Kainuun suo-ohjelmahanke, jossa tarkastellaan soiden tuottamia ekosysteemipalveluita (monimuotoisuus, kasvihuonekaasut, virkistyskäyttö, poronhoito, aluetaloudelliset vaikutukset) sekä turvetuotantoalueiden jälkikäyttövaihtoehtoja.
Lue lisää-> suo-ohjelmahanke


Hankkeen vetäjä: Tolvanen, Anne
Metsäntutkimuslaitos > Luke, Oulun toimipaikka, PL 413, 90014 Oulun yliopisto
Puhelin: 029 532 3782
Sähköpostiosoite: anne.tolvanen@luke.fi

Muut tutkijat: Huhta, Esa, RO (2011-12), Huotari, Noora (2012), Kittamaa, Sanna (2011-12), Murto, Tanja (2012), Nousiainen, Hannu, VA (2013-14), Päätalo, Marja-Leena, OU (2010-14), Tarvainen, Oili, OU (2010-14), Tillman-Sutela, Eila (2010-13)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute