Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla »Tutkimus » Hanke 3524

Metsien luontaiseen häiriödynamiikkaan perustuvat käsittelymallit -hanke

Sivukartta | Haku

Tavoitteet

Kuva: Matti Koivula

Hankkeen tarkoituksena on luoda puitteet luontaiseen häiriödynamiikkaan perustuvan metsänkäsittelyn tutkimukselle ja käytännön kehittämiselle. Sitä varten perustetaan laajoja (700-1000 ha), aluetason tarkastelut mahdollistavia kokeilualueita. Käsittelymenetelmien perusperiaatteena on luoda metsäalueita, jotka säilytetään pysyvästi peitteisinä, mutta joilla metsiköiden puuston rakenteet vaihtelevat pienipiirteisesti kun niitä käsitellään poiminta-, pienaukko-, osittais- ja avohakkuin. Alueiden puuston, eliölajiston ja elinympäristöjen kehitystä seurataan inventoinnein ja pysyvin koealoin. Kokeilualueilla pyritään käynnistämään eri tieteenalojen tutkimuksia.

Tutkimus on osa yhteishanketta, jota hallinnoi ohjausryhmä. Yhteishankkeeseen osallistuvat organisaatiot ja ohjausryhmän jäsenet ovat:

  • Metsähallitus: Antti Otsamo (pj.), Erkki Hallman, Pauli Wallenius
  • Helsingin yliopisto, Metsäekologian laitos: Timo Kuuluvainen
  • Itä-Suomen yliopisto, metsätieteiden osasto, Jari Kouki
  • Metsäntutkimuslaitos: Sauli Valkonen, Juha Siitonen

Tietoja hankkeesta

Kesto: 2009-2013   Asiasanat: luonnonmetsät, metsänhoito, metsänkäsittelytavat, monikäyttö, monimuotoisuus
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet 1 - Metsäekosysteemien rakenne ja toiminta

Hankkeen vetäjä: Valkonen, Sauli
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2326. Sähköpostiosoite: sauli.valkonen(a)metla.fi

Muut tutkijat: Juutilainen, Katja, VA (2009), Koivula, Matti, VA (2009), Koskinen, Katja (2009), Siitonen, Juha, VA (2009), Vanha-Majamaa, Ilkka, VA (2009)

  Päivitetty: 07.06.2012 /SKet | Copyright Metla | Palaute